Dodávka a montáž až 3 ks elektrického mazníku hlavy a boku kolejnice
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Dodávka a montáž až 3 ks elektrického mazníku hlavy a boku kolejnice
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000082
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
30.11.2021 09:35:56
Lhůta pro podání nabídek
20.12.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž 3 ks elektrického mazníku hlavy a boku kolejnice, včetně dopravy. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v Návrhu Smlouvy o dílo a jeho přílohách a v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/16191/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Jana Červenková
jana.cervenkova@dpo.cz
+420 597401309
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
18.02.2022

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 857.02 KB 30.11.2021 09:35:56
Příloha č. 1 ZD - Ovládání a dálkový dohled mazníků DPO 512.60 KB 30.11.2021 09:35:56
Příloha č. 2 ZD - Vzor ČP základní způsobilost 22.35 KB 30.11.2021 09:35:56
Příloha č. 3 ZD - Návrh smlouvy o dílo 51.54 KB 30.11.2021 09:35:56
Příloha č. 4 ZD - Technická specifikace 104.20 KB 30.11.2021 09:35:56
Příloha č. 5 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 56.91 KB 30.11.2021 09:35:56
Příloha č. 6 ZD - Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 98.53 KB 30.11.2021 09:35:56
Příloha č. 7 ZD - Pravidla sociální odpovědnosti 30.58 KB 30.11.2021 09:35:56
Příloha č. 8 ZD - Seznam významných dodávek 39.86 KB 30.11.2021 09:35:56
Příloha č. 9 ZD - Vzor ČP neexistence střetu zájmů 93.41 KB 30.11.2021 09:35:56
Příloha č. 10 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 112.68 KB 30.11.2021 09:35:56


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1 436.94 KB 07.12.2021 10:19:38
Příloha č. 1 - Vysvětlení Zadávací dokumentace č. 1 402.54 KB 07.12.2021 10:20:16


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data