Parkoviště Mezi Mlaty
Město Kyjov

Informace

Název veřejné zakázky
Parkoviště Mezi Mlaty
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000003
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
01.12.2021 09:55:48
Lhůta pro podání nabídek
10.12.2021 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je novostavba chodníku a parkovacích stání po obou stranách místní komunikace v ulici Mezi Mlaty v intravilánu města Kyjova.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Bc. Eva Julínková
e.julinkova@mukyjov.cz
+420 518697448
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/13820/summary
Kontaktní údaje
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Bc. Eva Julínková
e.julinkova@mukyjov.cz
+420 518697448
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
17.01.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Kyjov
IČO
00285030
DIČ
CZ00285030
Poštovní adresa
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2022-002346
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky - Parkoviště Mezi Mlaty 53.43 KB 01.12.2021 09:55:48
Příloha č. 1 Projektová dokumentace 2.52 MB 01.12.2021 09:55:48
Příloha č. 2 Soupis prací 107.48 KB 01.12.2021 09:55:48
Příloha č. 3 Návrh Smlouvy o dílo 172.50 KB 01.12.2021 09:55:48
Příloha č. 4 Čestné prohlášení 74.24 KB 01.12.2021 09:55:48
Příloha č. 5 Požadavky na elektronickou komunikaci 41.43 KB 01.12.2021 09:55:48


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE - Parkoviště Mezi Mlaty 273.10 KB 14.12.2021 09:23:29
Smlouva o dílo 1.50 MB 17.01.2022 12:10:52
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 3.36 MB 19.07.2022 09:21:16


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Že-Stav, s.r.o. 27697347 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
PORR a.s. 43005560 Zařazen Česká republika Ne 1 190 725,53 bez DPH
- s DPH
Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o. 46983309 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
PORR a.s. 43005560 1 190 725,53 bez DPH
1 440 777,89 s DPH
- bez DPH
1 554 041,45 s DPH