Zhotovení stavby vozovna Pisárky, etapa III. - vratná tramvajová smyčka
Dopravní podnik města Brna, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Zhotovení stavby vozovna Pisárky, etapa III. - vratná tramvajová smyčka
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000008
Evidenční číslo VZ
Z2021-048405
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
27.12.2021 08:09:15
Lhůta pro podání nabídek
23.06.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění zakázky jsou provedení díla spočívajícího v provedení stavebních prací a dodávek s názvem „Vozovna Pisárky, etapa III. - vratná tramvajová smyčka.“
Předmětem zakázky je řešení nového uspořádání kolejiště ve východní části areálu vozovny a navržení nové vratné smyčky v prostoru jižně od zastávky Lipová v Brně. V projektu řešícím předmět plnění je vymezeno nové uspořádání kolejové harfy ve východní části areálu vozovny Pisárky. Předmět plnění navazuje na předchozí dvě etapy úprav areálu vozovny a jeho realizací dojde ke změně rozvětvení kolejí výjezdové harfy a rozšíření areálu vozovny v severovýchodní části areálu o zhruba 30 m, oproti stávajícímu stavu
Druh zadávacího řízení
Užší řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
481 500 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Hlinky 151
656 46, Brno
Česká republika

Mgr. Kateřina Matušková
kmatuskova@dpmb.cz
+420 543171635
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/16463/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Hlinky 151
656 46, Brno
Česká republika

Mgr. Kateřina Matušková
kmatuskova@dpmb.cz
+420 543171635
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik města Brna, a.s.
IČO
25508881
DIČ
CZ25508881
Poštovní adresa
Hlinky 64/151
603 00, Brno
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-030585
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/25508881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Požadavky na elektronickou komunikaci 164.18 KB 27.12.2021 08:09:15
Územní rozhodnutí 10.04 MB 27.12.2021 08:09:15
Výkaz výměr 1.34 MB 27.12.2021 08:09:15
Projektová dokumentace 204.08 MB 27.12.2021 08:09:15
Návrh smlouvy o dílo 87.03 KB 27.12.2021 08:09:15
Příloha č. 5 Smlouvy o dílo 14.78 KB 27.12.2021 08:09:15
Krycí list nabídky 18.45 KB 27.12.2021 08:09:15
Kvalifikační dokumentace 249.03 KB 27.12.2021 08:09:15
Zadávací dokumentace 259.52 KB 27.12.2021 08:09:15


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 229.27 KB 05.01.2022 12:05:04
vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 242.57 KB 10.01.2022 13:28:07
vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 222.39 KB 13.01.2022 06:49:13
vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 223.49 KB 14.01.2022 07:49:42
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 9.56 MB 08.04.2022 11:42:38
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 344.54 KB 12.04.2022 10:24:13
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7 862.69 KB 28.04.2022 13:52:16
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8 4.96 MB 06.05.2022 09:40:10
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9 2.97 MB 02.06.2022 11:37:49


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data