Vybudování nového chodníku a přechodu pro chodce vč. rekonstrukce stávajícího chodníku v ulici Jirkovská, obec Údlice (opakované řízení)
Obec Údlice

Informace

Název veřejné zakázky
Vybudování nového chodníku a přechodu pro chodce vč. rekonstrukce stávajícího chodníku v ulici Jirkovská, obec Údlice (opakované řízení)
Identifikátor veřejné zakázky
P21V00000001
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
16.12.2021 10:47:53
Lhůta pro podání nabídek
26.01.2022 15:30:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky realizace nového chodníku a přechodu pro chodce vč. rekonstrukce stávajícího chodníku v ulici Jirkovská.

Součástí plnění jsou pak zejména následující části:
• realizace nového chodníku a přechodu pro chodce v ul. Jirkovská
• rekonstrukce stávajícího chodníku v ul. Jirkovská

Podrobnější informace o předmětu plnění jsou obsaženy v přílohách č. 4 (výkazy výměr) a č. 5 (projektová dokumentace).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Obec Údlice
Náměstí 12
43141, Údlice
Způsob podání nabídky
Pouze listinně
Místo podání nabídky
Obec Údlice - Obecní úřad
Náměstí 12
43141, Údlice
Kontaktní údaje
Ing. Tomáš Kočí
Telefon: 721856134
E-mail: koci@spinstitut.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
07.03.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Obec Údlice
IČO
00262153
DIČ
CZ00262153
Poštovní adresa
Náměstí 12
431 41, Údlice
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-004939
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00262153

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
výzva k podání nabídek 245.70 KB 16.12.2021 10:47:53
př.1_krycí list a nabídková cena 42.20 KB 16.12.2021 10:47:53
př.2_návrh SoD 735.05 KB 16.12.2021 10:47:53
př.3_VV k ocenění 110.50 KB 16.12.2021 10:47:53
př.4_PD 10.31 MB 16.12.2021 10:47:53
př.5_ČP společensky odpovědné plnění 39.41 KB 16.12.2021 10:47:53
př.6_ČP akceptace OP a návrhu SoD 36.20 KB 16.12.2021 10:47:53
př.7_stavební povolení 865.69 KB 16.12.2021 10:47:53


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
vysvětlení zadávacích podmínek č.1 125.77 KB 04.01.2022 15:39:20
vysvětlení zadávacích podmínek č.2 41.70 KB 04.01.2022 15:48:38


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
rozhodnutí a oznámení o výsledku VŘ 825.46 KB 01.02.2022 13:53:49
SoD 786.85 KB 22.03.2022 08:30:56
dodatek č.1 2.07 MB 13.04.2022 09:00:16
skutečně uhrazená cena 748.68 KB 27.06.2022 15:15:23


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data