Rekuperace – ZŠ JUDr. Josefa Mareše
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Rekuperace – ZŠ JUDr. Josefa Mareše
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000003
Evidenční číslo VZ
Z2022-002358
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
17.01.2022 10:09:58
Lhůta pro podání nabídek
23.05.2022 12:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovení díla, jehož předmětem je zhotovení systému rekuperace a chlazení učeben v ZŠ JUDr. Josefa Mareše.
Veřejná zakázka je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti / Evropským fondem pro regionální rozvoj / Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci Operačního programu Životní prostředí, 11531 – Operační program životního prostředí 2014+2020, IČ: 115D316012413, EIS: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0012811 s názvem: Instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla v budově ZŠ JUDr. Mareše ve Znojmě.

Jedná se o OPAKOVANÉ ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ.
Druh zadávacího řízení
Užší řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
22 758 710.10 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Ing. Martin Šimek
simek@ikis.cz
+420 603864561
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/16981/summary
Kontaktní údaje
Městský úřad Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Ing. Martin Šimek
simek@ikis.cz
+420 603864561
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
26.07.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 3.28 MB 17.01.2022 10:09:58
Zadávací dokumentace - projekt 46.29 MB 17.01.2022 10:09:58
Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky ve druhém kole užšího řízení 376.54 KB 13.04.2022 08:28:19


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 181.18 KB 31.01.2022 10:56:28
Vysvětlení ZD č. 2 180.65 KB 31.01.2022 12:24:46
Vysvětlení ZD č. 3 Vysvětlení ZD č. 3 16.34 MB 03.02.2022 14:42:52
Vysvětlení ZD č. 4 Vysvětlení ZD č. 4 1.10 MB 10.02.2022 10:38:45
Vysvětlení ZD č. 5 45.65 MB 28.04.2022 12:30:27
Vysvětlení ZD č. 6 203.17 KB 16.05.2022 15:23:33


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva 125.75 KB 27.07.2022 12:26:33


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 7.08 MB 29.07.2022 12:56:07


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
FERRMONT, a.s. 31619916 Zařazen Slovenská republika Ne 21 888 711,10 bez DPH
26 485 340,43 s DPH
Veolia Energie ČR, a.s. 45193410 Vyřazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
TOMIreko, s.r.o. 28359216 Vyřazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
Technika budov, s.r.o. 60711825 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
PROFI KLIMA solution s.r.o. 06120059 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
FERRMONT, a.s. 31619916 2022 21 888 711,10 bez DPH
26 485 340,43 s DPH
4 385 430,00 bez DPH
5 306 370,30 s DPH