Nákup 1 ks nového dodávkového vozidla
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Nákup 1 ks nového dodávkového vozidla
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000004
Evidenční číslo VZ
Z2022-003012
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
24.01.2022 12:32:26
Lhůta pro podání nabídek
21.02.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Nákup jednoho (1) ks nového dodávkového vozidla. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek, je uvedena v přílohách zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
1 200 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/17171/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Bc. Iveta Janečková
iveta.janeckova@dpo.cz
+420 702162233
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
02.05.2022

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1.40 MB 24.01.2022 12:32:26
Příloha č. 1 ZD_Krycí list nabídky 92.10 KB 24.01.2022 12:32:26
Příloha č. 2 ZD_Čestné prohlášeni k základní způsobilosti 39.54 KB 24.01.2022 12:32:26
Příloha č. 3 ZD_Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 92.72 KB 24.01.2022 12:32:26
Příloha č. 4 ZD_Návrh kupní smlouvy 47.32 KB 24.01.2022 12:32:26
Příloha č. 5 ZD_Technická specifikace předmětu plnění 107.09 KB 24.01.2022 12:32:26
Příloha č. 6 ZD_Náklady na předepsanou údržbu 103.09 KB 24.01.2022 12:32:26
Příloha č. 7 ZD_Vymezení obchodního tajemství prodávajícího 97.88 KB 24.01.2022 12:32:26
Příloha č. 8 ZD_Základní požadavky k zajištění BOZP 57.27 KB 24.01.2022 12:32:26
Příloha č. 9 ZD_Pravidla sociální odpovědnost 31.48 KB 24.01.2022 12:32:26
Příloha č. 10 ZD_Požadavky na el. komunikaci VZ 91.80 KB 24.01.2022 12:32:26


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 818.38 KB 18.05.2022 12:15:20


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
STRATOS AUTO, spol. s r.o. 62028367 Vyřazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
AGROTEC a.s. 00544957 Vyřazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data