Obnova nátěrů zábradlí mostů, nástupišť a přístřešků
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Obnova nátěrů zábradlí mostů, nástupišť a přístřešků
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000010
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
08.02.2022 13:02:12
Lhůta pro podání nabídek
23.02.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova nátěrů zábradlí mostů, nástupišť a přístřešků na tramvajové dráze v majetku zadavatele. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy, která je přílohou č. 5 zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/17649/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
27.04.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 816.30 KB 08.02.2022 13:02:12
Příloha č. 1 ZD Vzor čestného prohlášení 21.88 KB 08.02.2022 13:02:12
Příloha č. 2 ZD Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 92.78 KB 08.02.2022 13:02:12
Příloha č. 3 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci 90.13 KB 08.02.2022 13:02:12
Příloha č. 4 ZD Seznam významných zakázek 36.60 KB 08.02.2022 13:02:12
Příloha č. 5 ZD Návrh smlouvy o dílo 39.52 KB 08.02.2022 13:02:12
Příloha č. 6 ZD Základní požadavky k zajištění BOZP 57.08 KB 08.02.2022 13:02:12
Příloha č. 7 ZD Vzor zábradlí mostní 54.72 KB 08.02.2022 13:02:12
Příloha č. 8 ZD Vzor zábradlí atypické 54.33 KB 08.02.2022 13:02:12
Příloha č. 9 ZD Vzor zábradlí bez skla 64.15 KB 08.02.2022 13:02:12
Příloha č. 10 ZD Vzor zábradlí se sklem 70.22 KB 08.02.2022 13:02:12
Příloha č. 11 ZD Vzor zábradlí v ose TT 61.24 KB 08.02.2022 13:02:12
Příloha č. 12 ZD Vzor segmentu přístřešku 58.36 KB 08.02.2022 13:02:12
Příloha č. 13 ZD Technický list č. 326-D 935.67 KB 08.02.2022 13:02:12
Příloha č. 14 ZD Technický list č. 395-D 381.70 KB 08.02.2022 13:02:12
Příloha č. 15 ZD Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 98.46 KB 08.02.2022 13:02:12
Příloha č. 16 ZD Pravidla sociální odpovědnosti 27.73 KB 08.02.2022 13:02:12


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20122387 48.12 KB 04.05.2022 13:13:01


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Značky Morava, a.s. 25865871 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
2. Zelená Dolina, s. r. o. 48221074 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
3. Linos Color s.r.o. 29394163 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
3. Linos Color s.r.o. 29394163