HALY NA POSYPOVÝ MATERIÁL – ČÁST 2 NOVÝ BOR
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
HALY NA POSYPOVÝ MATERIÁL – ČÁST 2 NOVÝ BOR
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000007
Evidenční číslo VZ
Z22005
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
15.02.2022 12:54:52
Lhůta pro podání nabídek
28.03.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem Veřejné zakázky je výstavba haly na posypový materiál, jež bude sloužit ke skladování posypové soli pro potřeby zimní údržby komunikací. Více informací viz zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
3 500 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
46605, Jablonec nad Nisou
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/promoter/tender/17810/general
Kontaktní údaje
HAVEL & PARTNERS, s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Mária Kopecká
Telefon: 545423420
E-mail: maria.kopecka@havelpartners.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
04.05.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 161.19 KB 15.02.2022 12:54:52
Smlouva o dílo 60.52 KB 15.02.2022 12:54:52
Příloha smlouvy č. 1 - rozpočet 67.46 KB 15.02.2022 12:54:52
Příloha č. 5 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 41.92 KB 15.02.2022 12:54:52
Příloha č. 6 ZD - Projektová dokumentace 3.73 MB 15.02.2022 12:54:52


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 110.16 KB 19.05.2022 17:46:28


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 3.97 MB 19.05.2022 13:45:27


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 146.00 KB 24.02.2022 13:46:37
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 247.35 KB 04.03.2022 09:59:18
Vysvětlení ZD č. 2 - příloha - technická zpráva Dodatek k technické zprávě 360.68 KB 04.03.2022 10:00:05
Vysvětlení ZD č. 2 - příloha - výkaz výměr Opravený výkaz výměr 69.37 KB 04.03.2022 10:00:46
Vysvětlení ZD č. 2 - příloha - smlouva o dílo Upravená smlouva o dílo 61.08 KB 04.03.2022 10:01:13
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 190.12 KB 10.03.2022 14:47:36
Vysvětlení ZD č. 3 - příloha - výkaz výměr 69.35 KB 10.03.2022 14:47:55
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 173.00 KB 22.03.2022 08:38:35
Vysvětlení ZD č. 4 - příloha - výkaz výměr 67.49 KB 22.03.2022 08:39:10


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
STAMO spol. s r.o. 43222323 Zařazen - bez DPH - s DPH
ASANO, spol. s r.o. 25017381 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
ASANO, spol. s r.o. 25017381