Prohlídka ocelových konstrukcí
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Prohlídka ocelových konstrukcí
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000014
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.02.2022 10:11:05
Lhůta pro podání nabídek
07.03.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení podrobné prohlídky ocelových konstrukcí, které jsou v majetku zadavatele v rozsahu specifikovaném v Návrhu smlouvy o dílo a v jeho přílohách.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/17997/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
05.04.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 842.79 KB 22.02.2022 10:11:05
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení 85.43 KB 22.02.2022 10:11:05
Příloha č. 2 ZD - Návrh smlouvy o dílo 37.80 KB 22.02.2022 10:11:05
Příloha č. 3 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 56.19 KB 22.02.2022 10:11:05
Příloha č. 4 ZD - Vymezení obchodního tajemství 98.37 KB 22.02.2022 10:11:05
Příloha č. 5 ZD - Pravidla sociální odpovědnosti 29.76 KB 22.02.2022 10:11:05
Příloha č. 6 ZD - Seznam ocelových konstrukcí 18.86 KB 22.02.2022 10:11:05
Příloha č. 7 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 90.18 KB 22.02.2022 10:11:05
Příloha č. 8 ZD - Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmu 94.11 KB 22.02.2022 10:11:05


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Registr smluv 63.11 KB 13.04.2022 12:09:37


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
REKTIMONT s.r.o. 25389408 Zařazen Česká republika Ne 299 500,00 bez DPH
- s DPH
ViaKont s.r.o. 05843944 Zařazen Česká republika Ne 545 000,00 bez DPH
- s DPH
BETOCHEM, s.r.o. 27842835 Zařazen Česká republika Ne 1 166 200,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
REKTIMONT s.r.o. 25389408 rok 2022 299 500,00 bez DPH
- s DPH
296 500,00 bez DPH
- s DPH