Účelová komunikace v lokalitě Uherský Brod - Havřice
Město Uherský Brod

Informace

Název veřejné zakázky
Účelová komunikace v lokalitě Uherský Brod - Havřice
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000014
Evidenční číslo VZ
MUUB/22224/2022/ORM
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
02.03.2022 15:43:03
Lhůta pro podání nabídek
21.03.2022 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem stavby je oprava účelové komunikace v délce cca 295,0 m, kdy stávající povrch z železobetonových panelů bude nahrazen živičným povrchem vč. výměny konstrukčních vrstev komunikace. Součástí stavby jsou udržovací práce na stávající lávce pro pěší spočívající v opravě zábradlí a betonového povrchu.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
2 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Uherský Brod
Masarykovo nám. 100
688 17, Uherský Brod
Česká republika
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/18245/summary
Kontaktní údaje
Libor Obadal
572 805 231
libor.obadal@ub.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
28.04.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Uherský Brod
IČO
00291463
DIČ
CZ00291463
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 100
688 01, Uherský Brod
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-032748
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 16.64 MB 02.03.2022 15:43:03


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 146.37 KB 04.03.2022 13:54:22
Příloha k Vysvětlení č. 1 606.65 KB 04.03.2022 13:54:34
Příloha k Vysvětlení č. 1 179.83 KB 04.03.2022 13:54:45


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 3.78 MB 16.05.2022 14:03:31


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Protokol 596.76 KB 23.05.2022 15:14:43
Rozhodnutí o výběru 300.18 KB 23.05.2022 15:14:55


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data