HALY NA POSYPOVÝ MATERIÁL – ČÁST 3 HRABAČOV
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
HALY NA POSYPOVÝ MATERIÁL – ČÁST 3 HRABAČOV
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000009
Evidenční číslo VZ
Z22004
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
14.03.2022 15:56:32
Lhůta pro podání nabídek
05.04.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem Veřejné zakázky je výstavba haly na posypový materiál, jež bude sloužit ke skladování posypové soli pro potřeby zimní údržby komunikací. Rozsah stavebních prací je stanoven soupisem prací (Položkový rozpočet), který tvoří přílohu č. 1 závazného návrhu Smlouvy.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
19 630 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
46605, Jablonec nad Nisou
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/promoter/tender/18794/summary
Kontaktní údaje
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Mgr. Mária Kopecká
Telefon: 545423420
E-mail: maria.kopecka@havelpartners.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
04.05.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace 162.49 KB 14.03.2022 15:56:32
Smlouva o dílo 61.25 KB 14.03.2022 15:56:32
Elektronická komunikace Josephine 41.92 KB 14.03.2022 15:56:32
Projektová dokumentace 91.46 MB 14.03.2022 15:56:32
Výkaz výměr (Rozpočet) 114.09 KB 14.03.2022 15:56:32


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 107.55 KB 19.05.2022 17:49:46


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 5.55 MB 19.05.2022 13:48:56


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 140.95 KB 31.03.2022 09:55:29
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 141.88 KB 01.04.2022 12:14:23


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
ASANO, spol. s r.o. 25017381 Zařazen - bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
ASANO, spol. s r.o. 25017381