NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NPP HODONÍNSKÁ DÚBRAVA - DŮM PŘÍRODY HODONÍNSKÉ DÚBRAVY - EXPOZICE
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NPP HODONÍNSKÁ DÚBRAVA - DŮM PŘÍRODY HODONÍNSKÉ DÚBRAVY - EXPOZICE
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000014
Evidenční číslo VZ
Z2022/010450
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
23.03.2022 09:09:07
Lhůta pro podání nabídek
12.05.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Popis plnění veřejné zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace výstavní expozice (Provozní soubor PS – 01), zpracování výtvarných návrhů, obrazových, zvukových a textových obsahů, včetně dodávky a montáže audiovizuální a výpočetní techniky v nově vznikajícím Návštěvnickém středisku NPP Hodonínská Dúbrava – Dům přírody Hodonínské Dúbravy (v současné době objekt Centra ekologické výchovy). Součástí díla je zajištění předmětů uvedených v projektové dokumentaci, včetně jejich dodávky a instalace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

Mgr. Andrea Nedůchalová
neduchalova.andrea@muhodonin.cz
+420 518316454
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/19274/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

Mgr. Andrea Nedůchalová
neduchalova.andrea@muhodonin.cz
+420 518316454
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
21.06.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NPP HODONÍNSKÁ DÚBRAVA_EXPOZICE 384.42 KB 23.03.2022 09:09:07
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 28.28 MB 23.03.2022 09:09:07
Příloha č. 2_SOUPIS DODÁVEK A PRACÍ 204.50 KB 23.03.2022 09:09:07
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO 245.50 KB 23.03.2022 09:09:07
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 64.11 KB 23.03.2022 09:09:07
Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci 101.15 KB 23.03.2022 09:09:07
Příloha č. 6_Vzor-Změnový list_Příloha č. 3 SoD 53.14 KB 23.03.2022 09:09:07


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NPP DŮM PŘÍRODY - EXPOZICE 238.84 KB 12.04.2022 07:19:24
DODATEČNÁ INFORMACE č. 2_NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NPP DŮM PŘÍRODY - EXPOZICE 730.76 KB 25.04.2022 14:13:22
DODATEČNÁ INFORMACE č. 3_NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NPP DŮM PŘÍRODY - EXPOZICE 257.82 KB 02.05.2022 09:44:43
DODATEČNÁ INFORMACE č. 4_NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NPP DŮM PŘÍRODY - EXPOZICE 261.63 KB 03.05.2022 12:04:32
DODATEČNÁ INFORMACE č. 5_NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NPP DŮM PŘÍRODY - EXPOZICE 295.25 KB 04.05.2022 15:23:32
Příloha DI č. 5_Soupis dodávek a prací 205.00 KB 04.05.2022 15:24:04


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
OZNÁMENÍ ZADAVATELE_NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NPP HOD. DÚBRAVA - EXPOZICE 219.92 KB 25.05.2022 15:20:44
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VÝBĚRU DODAVATELE_NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NPP HOD. DÚBRAVA-EXPOZICE 198.55 KB 25.05.2022 15:20:57
POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK A VYHODNOCENÍ NABÍDEK_NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NPP HODONÍNSKÁ DÚBRAVA - EXPOZICE 179.78 KB 25.05.2022 15:21:10
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE_NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NPP HOD. DÚBRAVA - EXPOZICE 289.52 KB 07.07.2022 12:42:00


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SoD_Nowatron Elektronik, spol. s r.o. (IČO 45270007, CZ)_NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NPP HODONÍNSKÁ DÚBRAVA - EXPOZICE 14.14 MB 07.07.2022 10:45:26
Dodatek č. 1 k SoD_Nowatron Elektronik, spol. s r.o. (IČO 45270007, CZ)_NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NPP HODONÍNSKÁ DÚBRAVA - EXPOZICE 4.42 MB 04.10.2023 16:08:44
Dodatek č. 2 k SoD_Nowatron Elektronik, spol. s r.o. (IČO 45270007, CZ)_NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NPP HODONÍNSKÁ DÚBRAVA - EXPOZICE 327.69 KB 15.01.2024 08:44:41


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Skutečně uhrazená cena_NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NPP HOD. DÚBRAVA - EXPOZICE_01 177.83 KB 30.03.2023 08:18:17
Skutečně uhrazená cena_NÁVŠTĚVNICKÉ STŘEDISKO NPP HOD. DÚBRAVA - EXPOZICE_02 177.93 KB 01.02.2024 09:08:19


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Nowatron Elektronik, spol. s r.o. 45270007 Zařazen Česká republika Ne 14 272 619,00 bez DPH
17 269 869,00 s DPH
Sun Drive s.r.o. 26273896 Zařazen Česká republika Ne 16 471 939,00 bez DPH
19 931 047,00 s DPH
FULL CAPACITY s.r.o. 02088843 Zařazen Česká republika Ne 14 573 250,00 bez DPH
17 633 632,50 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Nowatron Elektronik, spol. s r.o. 45270007 14 272 619,00 bez DPH
17 269 869,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH
Nowatron Elektronik, spol. s r.o. 45270007 Skutečně uhrazená cena od začátku plnění do 12/2022. - bez DPH
- s DPH
- bez DPH
76 549,44 s DPH
Nowatron Elektronik, spol. s r.o. 45270007 Skutečně uhrazená cena od 1/2023 do 12/2023. - bez DPH
- s DPH
- bez DPH
17 360 850,11 s DPH