ÚZEMNÍ STUDIE HODONÍN - LOKALITA PÁNOV
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
ÚZEMNÍ STUDIE HODONÍN - LOKALITA PÁNOV
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000019
Evidenční číslo VZ
180/ID371/2022
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
07.04.2022 10:29:33
Lhůta pro podání nabídek
25.04.2022 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení územně plánovacího podkladu ve smyslu ustanovení § 25 a § 30 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů - Územní studie Hodonín - lokalita Pánov podle zadání, které je tvoří přílohu Zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému TENDERBOX https://muhodonin.proebiz.com.
Kontaktní údaje
Mgr Andrea Nedůchalová
Telefon: +420518316454
E-mail: neduchalova.andrea@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
30.06.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA + ZADÁVACÍ PODMÍNKY_ÚZEMNÍ STUDIE HODONÍN - LOKALITA PÁNOV 83.10 KB 07.04.2022 10:29:33
Příloha č. 1_Smlouva o dílo 53.09 KB 07.04.2022 10:29:33
Příloha č. 2_Zadání ÚS Hodonín - lokalita Pánov 761.80 KB 07.04.2022 10:29:33
Příloha č. 3_Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 21.85 KB 07.04.2022 10:29:33
Příloha č. 4_Čestné prohlášení o splnění odborné způsobilosti 20.12 KB 07.04.2022 10:29:33
Příloha č. 5_Vzor portfolia 223.42 KB 07.04.2022 10:29:33


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_ÚZEMNÍ STUDIE HODONÍN - LOKALITA PÁNOV 266.05 KB 21.04.2022 10:58:14
Příloha DI č. 1 _Smlouva o dílo 53.68 KB 21.04.2022 10:58:24


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE_ÚZEMNÍ STUDIE HODONÍN - LOKALITA PÁNOV 176.76 KB 02.06.2022 10:19:39
PROTOKOL VÝSLEDKOVÝ_ÚZEMNÍ STUDIE HODONÍN - LOKALITA PÁNOV_@ 58.62 KB 02.06.2022 10:19:52


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SMLOUVA O DÍLO_Pavel Hnilička Architects + Planners, s.r.o. (IČO 28490771)_ÚZEMNÍ STUDIE HODONÍN – LOKALITA PÁNOV 3.98 MB 26.07.2022 08:43:50


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
MAAUS s.r.o. 09613111 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
1 188 220,00 s DPH
AMTB s.r.o. 26381397 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
998 855,00 s DPH
Pavel Hnilička Architects + Planners, s.r.o. 28490771 Zařazen Česká republika Ne 1 245 000,00 bez DPH
1 506 450,00 s DPH
gogolák + grasse s.r.o. 07698232 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
1 730 300,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Pavel Hnilička Architects + Planners, s.r.o. 28490771 1 245 000,00 bez DPH
1 506 450,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH
Pavel Hnilička Architects + Planners, s.r.o. 28490771 Skutečně uhrazená cena od začátku plnění do 12/2022. - bez DPH
- s DPH
297 479,33 bez DPH
359 950,00 s DPH