ZŠ VANČUROVA HODONÍN – REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE – III. ETAPA
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
ZŠ VANČUROVA HODONÍN – REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE – III. ETAPA
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000020
Evidenční číslo VZ
Z2022-026148
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
08.04.2022 09:25:30
Lhůta pro podání nabídek
11.05.2022 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky „ZŠ Vančurova Hodonín – rekonstrukce elektroinstalace – III. etapa“ je rekonstrukce a stavební úpravy v profesích: silnoproudá elektrotechnika, elektronické komunikace, stavebně konstrukční řešení, vzduchotechnika, zdravotechnika a to v pavilonech 1. PP – A3 (technický suterén), 1.NP – A3 (školní kuchyň a jídelna), A5 (tělocvičny), 1.NP – A6 (družina, gymnastický sál, sociální zařízení, šatny, umývárny), 1.NP – A7 (šatny).

Popis a rozsah veřejné zakázky je specifikován:
• Projektovou dokumentací (Příloha č. 1 ZD).
• Výkazem výměr pro realizaci (Soupisem prací, Příloha č. 2 ZD).
• Obchodními podmínkami – návrhem Smlouvy o dílo (Příloha č. 3 ZD).
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/20304/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
22.06.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_ZŠ VANČUROVA - REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE – III.ETAPA 211.68 KB 08.04.2022 09:25:30
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_ZŠ VANČUROVA - REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE – III.ETAPA 437.30 KB 08.04.2022 09:25:30
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 21.30 MB 08.04.2022 09:25:30
Přiloha č. 2_SOUPIS PRACÍ 440.56 KB 08.04.2022 09:25:30
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO 224.00 KB 08.04.2022 09:25:30
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 28.50 KB 08.04.2022 09:25:30
Příloha č. 5_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ_Kniha svítidel 5.92 MB 08.04.2022 09:25:30
Příloha č. 6_Požadavky na elektronickou komunikaci 105.45 KB 08.04.2022 09:25:30
Příloha č. 7_Vzor - Změnový list_Příloha č. 2 SoD 45.24 KB 08.04.2022 09:25:30
Příloha č. 8_Vzor - Informační tubule stavby - BANER 1.51 MB 08.04.2022 09:25:30


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
OZNÁMENÍ ZADAVATELE_ZŠ VANČUROVA - REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE III.ETAPA 199.79 KB 01.06.2022 17:02:04
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE_ZŠ VANČUROVA - REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE III.ETAPA 177.60 KB 01.06.2022 17:02:20
POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK A VYHODNOCENÍ NABÍDEK_ZŠ VANČUROVA - REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE III.ETAPA_@ 227.07 KB 01.06.2022 17:02:35


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE_ZŠ VANČUROVA - REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE III. ETAPA 274.16 KB 11.07.2022 09:46:56


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SoD_ELVOREV s.r.o. (IČO 63475219, CZ)_ZŠ VANČUROVA - REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE – III.ETAPA 28.38 MB 07.07.2022 08:40:44


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_ZŠ VANČUROVA - ELEKTROINSTALACE – III. ETAPA 277.25 KB 27.04.2022 16:22:50
DODATEČNÁ INFORMACE č. 2_ZŠ VANČUROVA - ELEKTROINSTALACE – III. ETAPA 229.82 KB 04.05.2022 09:00:24
Příloha č. 1 DI č. 2_D.1.4.2_Výkaz_výměr 268.15 KB 04.05.2022 09:00:37


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
VEOS Pospíšil s.r.o. 28328230 Zařazen 23 429 752,07 bez DPH 28 350 000,00 s DPH
UCHYTIL s.r.o. 60734078 Zařazen 2 500 000,00 bez DPH 30 250 000,00 s DPH
ELVOREV s.r.o. 63475219 Zařazen 23 347 107,43 bez DPH 28 250 000,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
ELVOREV s.r.o. 63475219 23 347 107,43 bez DPH
28 250 000,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH