Rámcová smlouva Bmz235 Dosazení řízení dveří s funkcionalitou SSOD/LAT
DPOV, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Rámcová smlouva Bmz235 Dosazení řízení dveří s funkcionalitou SSOD/LAT
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000008
Evidenční číslo VZ
41_2022
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
12.04.2022 17:24:51
Lhůta pro podání nabídek
19.04.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Uzavření Rámcové kupní smlouvy Bmz235 Dosazení řízení dveří s funkcionalitou SSOD/LAT (dále jen „RKS“) s jedním účastníkem za účelem zabezpečení dodávek dílů pro železniční kolejová vozidla dle specifikaci obsažené v návrhu RKS, která tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této zadávací dokumentace.
Zadavatel dle předmětu VZ nepřipouští varianty nabídek podle § 102 odst. 1 zákona.
Účastník podá nabídku na všechny požadované položky předmětu plnění VZ.
Vypracování projektové dokumentace a dodávka dílů řízení pro ovládání dveří s funkcionalitou SSOD/LAT na 20-ti vozech řady Bmz235. Navrhované řešení musí být kompatibilní se stávajícími zařízeními vozu a musí umožňovat přenos dat do stávajícího informačního a řídícího systému vozidla.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Sektorová podlimitní zakázka
Adresa kontaktního místa
DPOV, a.s.
Husova 635/1b
751 52, Přerov
Česká republika

Ilona Zatloukalová
ilona.zatloukalova@dpov.cz
+420 724203346
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/20680/summary
Kontaktní údaje
DPOV, a.s.
Husova 635/1b
751 52, Přerov
Česká republika

Ilona Zatloukalová
ilona.zatloukalova@dpov.cz
+420 724203346
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
05.05.2022

Zadavatel

Název zadavatele
DPOV, a.s.
IČO
27786331
DIČ
CZ27786331
Poštovní adresa
Husova 635/1b
750 02, Přerov
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-035121
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27786331

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 48.20 KB 12.04.2022 17:24:51
Příloha č. 1 Výzvy - Rámcová kupní smlouva 251.19 KB 12.04.2022 17:24:51
Příloha č. 2 Výzvy - Vzor čestného prohlášení 44.06 KB 12.04.2022 17:24:51
Příloha č. 3 Výzvy - Dohoda o mlčenlivosti 209.02 KB 12.04.2022 17:24:51
Příloha č. 1 Rámcové kupní smlouvy Závazné podmínky 170.00 KB 12.04.2022 17:24:51
Příloha č. 2 - Rámcové kupní smlouvy - Prohlášení odpovědného zástupce externí osoby 184.85 KB 12.04.2022 17:24:51
Příloha č. 3 RKS - Opatření Ř O12 č. 2_2021_redigováno 432.64 KB 12.04.2022 17:24:51
Příloha č. 4 - RKS - Opatření Ř. O12 č.3_redigováno 63.20 KB 12.04.2022 17:24:51
Příloha č. 5 - RKS - Příloha č. 1 k Opatření č.3_2019 1.46 MB 12.04.2022 17:24:51
Příloha č. 6 - RKS - Definicni_dokument_SSOD_CD_redigováno 272.44 KB 12.04.2022 17:24:51
Příloha č. 8 - RKS - Protokol o určení vnějších vlivů_redigováno 133.30 KB 12.04.2022 17:24:51
Příloha č. 9 Zápis z jednání o dos. řízení dveř na SSOD_LAT ABmz346, Bmz235, ARmpee832_redigováno 1.34 MB 12.04.2022 17:24:51


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o zrušení výběrového řízení 603.50 KB 05.05.2022 13:05:51


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data