MŠ DRUŽSTEVNÍ - OPRAVA TERAS
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
MŠ DRUŽSTEVNÍ - OPRAVA TERAS
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000023
Evidenční číslo VZ
150/ID374/2022
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
21.04.2022 09:21:44
Lhůta pro podání nabídek
09.05.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky MŠ DRUŽSTEVNÍ - OPRAVA TERAS je oprava stávajících teras při budově Mateřské školy Pestrokvítek (Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace) na ulici Družstevní čtvrť v Hodoníně.

Popis projektu:
V rámci projektu je navržena oprava poškozeného povrchu teras. Bude provedena sanace ploch teras a úprava čel teras
odbouráním pásu betonové desky po jejím vnějším obvodu, který bude nově vybetonován a upraven. Nášlapná vrstva teras bude z
pryžového povrchu. Terasa bude sloužit jako dětské hřiště s novými 2D a 3D prvky.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo nám. 53/1
69501, Hodonín
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
Nabídka bude podána zadavateli v elektronické podobě, prostřednictvím systému TENDERBOX https://muhodonin.proebiz.com
Kontaktní údaje
Mgr Andrea Nedůchalová
Telefon: +420518316454
E-mail: neduchalova.andrea@muhodonin.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
22.06.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA + ZADÁVACÍ PODMÍNKY - MŠ DRUŽSTEVNÍ - OPRAVA TERAS 84.99 KB 21.04.2022 09:21:44
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 3.83 MB 21.04.2022 09:21:44
Příloha č. 2_SOUPIS DODÁVEK A PRACÍ 94.46 KB 21.04.2022 09:21:44
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO 154.50 KB 21.04.2022 09:21:44
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 22.94 KB 21.04.2022 09:21:44


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE_MŠ DRUŽSTEVNÍ - OPRAVA TERAS 177.61 KB 02.06.2022 13:38:07
PROTOKOL VÝSLEDKOVÝ_MŠ DRUŽSTEVNÍ - OPRAVA TERAS_@ 60.50 KB 02.06.2022 13:38:19


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SoD_3D PROGRAM, s.r.o. (IČO 0196554)_MŠ DRUŽSTEVNÍ - OPRAVA TERAS 4.48 MB 08.07.2022 14:57:47
Dodatek č. 1 k SoD_3D PROGRAM, s.r.o. (IČO 0196554)_MŠ DRUŽSTEVNÍ - OPRAVA TERAS 2.89 MB 12.10.2022 16:49:40


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
3D PROGRAM, s.r.o. 01965549 Zařazen Česká republika Ne 1 864 580,12 bez DPH
2 256 141,95 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
3D PROGRAM, s.r.o. 01965549 1 864 580,12 bez DPH
2 256 141,95 s DPH
- bez DPH
- s DPH
3D PROGRAM, s.r.o. 01965549 Ukončení plnění 25.08.2022. - bez DPH
- s DPH
1 855 301,93 bez DPH
2 244 915,34 s DPH