Sociální zázemí řidičů Valchařská
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Sociální zázemí řidičů Valchařská
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000033
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
02.05.2022 10:37:02
Lhůta pro podání nabídek
17.05.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem této veřejné zakázky je výroba a dodávka jednoho kusu kontejneru (dále jen „kontejneru“ nebo „dílo“) „Sociální zázemí řidičů Valchařská“ s příslušenstvím, který bude sloužit jako sociální zázemí řidičů.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo (dále také jen smlouva), který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/22358/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
08.06.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 857.93 KB 02.05.2022 10:37:02
Příloha č. 1 - Vzor čestného prohlášení 22.06 KB 02.05.2022 10:37:02
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo, vč. příloh 319.91 KB 02.05.2022 10:37:02
Příloha č. 3 - Projektová dokumentace 12.88 MB 02.05.2022 10:37:02
Příloha č. 4 - Seznam významných zakázek 84.76 KB 02.05.2022 10:37:02
Příloha č. 5 - Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 93.88 KB 02.05.2022 10:37:02
Příloha č. 6 - Požadavky na elektronickou komunikaci 90.01 KB 02.05.2022 10:37:02


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva - Registr smluv https://smlouvy.gov.cz/smlouva/20647191 48.60 KB 09.06.2022 12:28:53


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
CUBESPACE s.r.o. 27886794 Zařazen 1 563 759,81 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
CUBESPACE s.r.o. 27886794