MODERNIZACE VÝTAHU CSS KYJOV
Město Kyjov

Informace

Název veřejné zakázky
MODERNIZACE VÝTAHU CSS KYJOV
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000018
Evidenční číslo VZ
8785/2022
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
18.05.2022 12:07:08
Lhůta pro podání nabídek
30.05.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajícího výtahu za nový. Půdorysný rozměr stávající šachty je 1,8x2,1 m, rozměr stávající kabiny je 1,1x1,47 m a světlá výška je 2,12 m. Celková světlá výška výtahové šachty je 12,15 m. Stávající dveře mají rozměr 0,8x2 m. Stávající kabina včetně dveří bude demontována a vyměněna za novou. Nový rozměr výtahové kabiny bude 1,45x1,5 m, dveře budou zvětšeny na rozměr 0,9x2 m, rozměr výtahové šachty je ponechán. Výtah vede přes 4 podlaží – od suterénu do 3. nadzemního podlaží. Výtah bude sloužit k přepravě osob.
Součástí zakázky jsou stavební úpravy a provedení elektroinstalace a rozvodu pro nový výtah.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Bc. Eva Julínková
e.julinkova@mukyjov.cz
+420 518697448
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/23205/summary
Kontaktní údaje
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Bc. Eva Julínková
e.julinkova@mukyjov.cz
+420 518697448
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
29.07.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Kyjov
IČO
00285030
DIČ
CZ00285030
Poštovní adresa
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2022-002346
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky - MODERNIZACE VÝTAHU CSS KYJOV 429.39 KB 18.05.2022 12:07:08
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace 4.28 MB 18.05.2022 12:07:08
Příloha č. 2 - Položkový soupis prací a dodávek 73.28 KB 18.05.2022 12:07:08
Příloha č. 3 - Návrh Kupní smlouvy 249.50 KB 18.05.2022 12:07:08
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení 158.99 KB 18.05.2022 12:07:08
Příloha č. 5 - Požadavky na elektronickou komunikaci 40.55 KB 18.05.2022 12:07:08


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Dodatečná informace č. 1 - Modernizace výtahu CSS Kyjov 380.02 KB 25.05.2022 12:17:21


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Kupní smlouva - Modernizace výtahu CSS Kyjov 4.34 MB 02.08.2022 13:02:09


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE - Modernizace výtahu CSS Kyjov 323.75 KB 22.06.2022 10:18:16


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
SKYLIFT s.r.o. 26935813 Zařazen - bez DPH - s DPH
OTIS a.s. 42324254 Zařazen - bez DPH - s DPH
Beta Control s.r.o. 60696052 Zařazen - bez DPH - s DPH
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. 44962185 Zařazen 972 054,96 bez DPH - s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r.o. 44962185 972 054,96 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH