KD KYJOV - OPRAVA STŘECHY NAD RESTAURACÍ GASTRONOM
Město Kyjov

Informace

Název veřejné zakázky
KD KYJOV - OPRAVA STŘECHY NAD RESTAURACÍ GASTRONOM
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000019
Evidenční číslo VZ
8170/2022
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
20.05.2022 07:46:50
Lhůta pro podání nabídek
31.05.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem zakázky je oprava ploché střechy (rekonstrukce střešního pláště) nad restaurací Gastronom na objektu Kulturního domu, Masarykovo náměstí 34, 697 01 Kyjov.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Bc. Eva Julínková
e.julinkova@mukyjov.cz
+420 518697448
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/23354/summary
Kontaktní údaje
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Bc. Eva Julínková
e.julinkova@mukyjov.cz
+420 518697448
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
27.06.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Kyjov
IČO
00285030
DIČ
CZ00285030
Poštovní adresa
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2022-002346
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky - KD Kyjov - oprava střechy nad restaurací Gastronom 390.00 KB 20.05.2022 07:46:50
Příloha č. 1 - Zápis z prohlídky střechy 741.01 KB 20.05.2022 07:46:50
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet 54.06 KB 20.05.2022 07:46:50
Příloha č. 3 - Návrh Smlouvy o dílo 134.50 KB 20.05.2022 07:46:50
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení 75.89 KB 20.05.2022 07:46:50
Příloha č. 5 - Požadavky na elektronickou komunikaci 40.55 KB 20.05.2022 07:46:50


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo - KD Kyjov - oprava střechy nad restaurací Gastronom 6.30 MB 27.06.2022 12:55:33


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele - KD Kyjov - oprava střechy nad restaurací Gastronom 290.68 KB 07.06.2022 09:13:02


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
PETRAlaan s.r.o. 04157010 Zařazen Česká republika Ne 2 002 150,66 bez DPH
- s DPH
H&B delta, s.r.o. 25835661 Zařazen Česká republika Ne 1 578 514,00 bez DPH
1 910 001,94 s DPH
STŘECHY JAZ s.r.o. 04384652 Zařazen Česká republika Ne 1 775 654,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
H&B delta, s.r.o. 25835661 1 578 514,00 bez DPH
1 910 001,94 s DPH
1 578 514,00 bez DPH
1 910 001,94 s DPH