Oprava mateřské školy Bohumínská na parc. č. 1467/1 v k.ú. Slezská Ostrava
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Oprava mateřské školy Bohumínská na parc. č. 1467/1 v k.ú. Slezská Ostrava
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000010
Evidenční číslo VZ
S-SLE/21646/22
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
17.05.2022 14:03:12
Lhůta pro podání nabídek
30.05.2022 09:00:00
Stručný popis předmětu
Jedná se zejména o provedení výměny elektroinstalace, včetně výmalby a provedení stavebních prací v rozsahu přiloženého výkazu výměr.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
4 088 566.50 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika

Bc. Martina Prchalová
mprchalova@slezska.cz
+420 599410424
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/23420/summary
Kontaktní údaje
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika

Bc. Martina Prchalová
mprchalova@slezska.cz
+420 599410424
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
17.06.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 54.00 KB 17.05.2022 14:03:12
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo 120.21 KB 17.05.2022 14:03:12
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 213.27 KB 17.05.2022 14:03:12
Příloha č. 4 - Seznam referenčních zakázek 51.00 KB 17.05.2022 14:03:12
Příloha č. 5 - Projektová dokumentace 6.24 MB 17.05.2022 14:03:12
Příloha č. 6 - Položkový rozpočet včetně výkazu výměr 440.17 KB 17.05.2022 14:03:12
Příloha č. 7 - Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 120.12 KB 17.05.2022 14:03:12
Výzva k podání nabídky 447.95 KB 17.05.2022 14:03:12


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení výzvy k podání nabídky 385.08 KB 23.05.2022 07:18:09


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 1.75 MB 17.06.2022 09:44:31
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. TS/0133/22 480.83 KB 17.08.2022 14:32:45


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru dodavatele 321.61 KB 07.09.2022 09:21:30


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Bohumínská stavební, s.r.o. 29392918 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
PAPAYA stavební s.r.o. 08502714 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
REK SYSTEM s.r.o. 04451163 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
TRE BAU s.r.o. 29390150 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Bohumínská stavební, s.r.o. 29392918 06-08/2022 3 413 718,65 bez DPH
4 130 599,57 s DPH
3 441 783,79 bez DPH
- s DPH