REVITALIZACE PARKU SADOVÁ, HODONÍN - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
REVITALIZACE PARKU SADOVÁ, HODONÍN - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000026
Evidenční číslo VZ
Z2022-033960
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
17.05.2022 13:14:43
Lhůta pro podání nabídek
13.06.2022 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro společné povolení a provádění stavby, inženýrská činnost a výkon autorského dozoru. Podkladem pro zpracování uvedené projektové dokumentace je studie s názvem „Územní studie Hodonín – Park Sadová“. Územní studie řeší úpravu veřejného prostranství parku na ulici Sadová, včetně části prostranství za budovou Obchodní a zahrnuje úpravu stávajících a vybudování nových zpevněných ploch, pěších komunikací, inženýrských sítí, mobiliáře a objektů drobné architektury, úpravu technické infrastruktury, veřejné osvětlení, terénních a sadových úprav, workoutové a dětské hřiště, závlahový systém apd.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/23469/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
16.08.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE_REVITALIZACE PARKU SADOVÁ 350.18 KB 17.05.2022 13:14:43
Příloha č. 1_DOKUMENTACE 54.04 MB 17.05.2022 13:14:43
Příloha č. 2_SMLOUVA O DÍLO 60.41 KB 17.05.2022 13:14:43
Příloha č. 3_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 25.24 KB 17.05.2022 13:14:43
Příloha č. 4_SEZNAM ZAKÁZEK PRO HODNOTÍCÍ KRITÉRIUM 21.77 KB 17.05.2022 13:14:43
Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci 105.45 KB 17.05.2022 13:14:43


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
OZNÁMENÍ ZADAVATELE_REVITALIZACE PARKU SADOVÁ - PD 185.78 KB 08.07.2022 08:17:50
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE_REVITALIZACE PARKU SADOVÁ - PD 175.78 KB 08.07.2022 08:18:04
POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK A VYHODNOCENÍ NABÍDEK_REVITALIZACE PARKU SADOVÁ - PD_@ 138.77 KB 08.07.2022 08:18:17


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE_REVITALIZACE PARKU SADOVÁ 254.33 KB 23.08.2022 13:17:21


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SMLOUVA_FLORSTYL s.r.o. (IČO 60731346, CZ)_REVITALIZACE PARKU SADOVÁ 4.20 MB 23.08.2022 11:19:49
Dodatek č. 1 ke smlouvě_FLORSTYL s.r.o. (IČO 60731346, CZ)_REVITALIZACE PARKU SADOVÁ 1.80 MB 22.08.2023 10:29:46


Výše skutečně uhrazené ceny


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Skutečně uhrazená cena_REVITALIZACE PARKU SADOVÁ_01 181.15 KB 15.03.2023 15:31:03
Skutečně uhrazená cena_REVITALIZACE PARKU SADOVÁ_02 181.06 KB 15.03.2024 09:47:20


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
FLORSTYL s.r.o. 60731346 Zařazen Česká republika Ne 1 124 000,30 bez DPH
1 360 040,48 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
FLORSTYL s.r.o. 60731346 1 124 000,30 bez DPH
1 360 040,48 s DPH
- bez DPH
- s DPH
FLORSTYL s.r.o. 60731346 Uhrazená cena za plnění zpracování DUR a DSP. - bez DPH
- s DPH
- bez DPH
780 450,00 s DPH
FLORSTYL s.r.o. 60731346 Uhrazená cena od začátku plnění do 12/2023. - bez DPH
- s DPH
- bez DPH
1 224 520,00 s DPH