SATURN – Systém automatizované telemetrie u rychlosti nadměrné
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
SATURN – Systém automatizované telemetrie u rychlosti nadměrné
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000005
Evidenční číslo VZ
Z2022-021008
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
02.06.2022 12:30:56
Lhůta pro podání nabídek
30.06.2022 13:00:00
Stručný popis předmětu
Vytvoření a správa provozu systému SATURN, tzn. systému automatizované telemetrie u rychlosti nadměrné (implementace systému SATURN včetně napojení na systémy třetích stran, zaškolení obsluhy, zkušební provoz, propojení na jedno měřícího zařízení, provoz v cloudu na dobu neurčitou, možnost přidání dalších měřících zařízení). Více viz zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
6 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/24541/summary
Kontaktní údaje
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
28.12.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892
DIČ
CZ00295892
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-024855
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 599.92 KB 02.06.2022 12:30:56
Příloha č. 1 ZD - Základní identifikační údaje účastníka ZŘ (vzorový dokument) 54.50 KB 02.06.2022 12:30:56
Příloha č. 2 ZD - Informace o zpracování osobních údajů získaných v rámci ZŘ (závazný dokument) 439.23 KB 02.06.2022 12:30:56
Příloha č. 3 ZD - Seznam poddodavatelů (vzorový dokument) 24.80 KB 02.06.2022 12:30:56
Příloha č. 4 ZD - Výkaz výměr (závazný dokument) 29.00 KB 02.06.2022 12:30:56
Příloha č. 5 ZD - Smlouva o dílo a následném provozu (závazný dokument) 72.86 KB 02.06.2022 12:30:56
Příloha č. 6 ZD – Popis funkcí a požadavků na systém SATURN (závazný dokument) 893.67 KB 02.06.2022 12:30:56
Příloha č. 7 ZD - Seznam významných služeb (vzorový dokument) 60.50 KB 02.06.2022 12:30:56


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 01 556.80 KB 20.06.2022 16:29:36


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 581.51 KB 17.01.2023 11:48:38


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
MV - registr smluv - smlouva 47.67 KB 09.01.2023 15:33:48


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
ICZ a.s. 25145444 Zařazen Česká republika Ne 4 878 000,00 bez DPH
- s DPH
VERA, spol. s r.o. 62587978 Zařazen Česká republika Ne 2 945 000,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
VERA, spol. s r.o. 62587978 2022 2 945 000,00 bez DPH
3 563 450,00 s DPH
0,00 bez DPH
0,00 s DPH
VERA, spol. s r.o. 62587978 2023 2 945 000,00 bez DPH
3 563 450,00 s DPH
2 009 000,00 bez DPH
2 430 890,00 s DPH