Výkon koordinátora BOZP - Rekuperace – ZŠ JUDr. Josefa Mareše
Město Znojmo

Informace

Název veřejné zakázky
Výkon koordinátora BOZP - Rekuperace – ZŠ JUDr. Josefa Mareše
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000037
Evidenční číslo VZ
VZ2022-053-MOL-ITS
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
01.07.2022 15:15:42
Lhůta pro podání nabídek
18.07.2022 09:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je výkon koordinátora BOZP při realizaci akce „Rekuperace – ZŠ JUDr. Josefa Mareše“.
Další specifikace předmětu zakázky:
1. Předpokládaná lhůta plnění je 360 kalendářních dnů od předání staveniště
2. Předpokládané zahájení stavby XIII-IX/2022
3. Předpokládaná hodnota realizace akce je cca 22 mil. Kč bez DPH.
4. Na realizaci akce bude poskytnuta dotace z programu 11531 - Operační program životní prostředí 2014-2020
5. Účastník je povinen disponovat platným osvědčením o odborné způsobilosti pro výkon koordinátora BOZP po celou dobu realizace akce.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
200 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/28051/summary
Kontaktní údaje
Město Znojmo
Obroková 1/12
669 22, Znojmo
Česká republika

Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Znojmo
IČO
00293881
DIČ
CZ00293881
Poštovní adresa
Obroková 1/12
669 02, Znojmo
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-039976
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Př.1_KRYCÍ LIST NABÍDKY 15.82 KB 01.07.2022 15:15:42
Př.2_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 14.59 KB 01.07.2022 15:15:42
Př.3_ZÁVAZNÝ TEXT PS 68.28 KB 01.07.2022 15:15:42
Př.4_ZD 7.61 MB 01.07.2022 15:15:42
Př.5_JOSEPHINE_Navod_ucastnika 949.02 KB 01.07.2022 15:15:42
Př.6_JOSEPHINE_Technicke_naroky_sw 364.02 KB 01.07.2022 15:15:42
Př.7_Etický_kodex 577.59 KB 01.07.2022 15:15:42
Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 441.39 KB 01.07.2022 15:15:42


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data