Pořízení mostového jeřábu
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Pořízení mostového jeřábu
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000056
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
14.07.2022 12:23:40
Lhůta pro podání nabídek
22.08.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení mostového jeřábu, včetně montáže a dopravy na místo plnění, a v rozsahu dle Přílohy č. 6 ZD - Technická specifikace, a stavebních prací potřebných pro zabezpečení správné činnosti jeřábu.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/28557/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 823.04 KB 14.07.2022 12:23:40
Příloha č. 1 ZD Vzor čestného prohlášení 21.89 KB 14.07.2022 12:23:40
Příloha č. 2 ZD Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů 92.73 KB 14.07.2022 12:23:40
Příloha č. 3 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci 90.20 KB 14.07.2022 12:23:40
Příloha č. 4 ZD Seznam významných zakázek 38.97 KB 14.07.2022 12:23:40
Příloha č. 5 ZD Návrh smlouvy o dílo 218.04 KB 14.07.2022 12:23:40
Příloha č. 6 ZD Technická specifikace 50.40 KB 14.07.2022 12:23:40
Příloha č. 7 ZD Základní požadavky k zajištění BOZP 57.06 KB 14.07.2022 12:23:40
Přiloha č. 8 ZD Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 98.53 KB 14.07.2022 12:23:40
Přiloha č. 9 ZD Položkový soupis provedených prací 20.69 KB 14.07.2022 12:23:40
Příloha č. 10 ZD Pravidla sociální odpovědnosti 27.69 KB 14.07.2022 12:23:40


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 355.59 KB 26.07.2022 09:04:49
Příloha č. 6 ZD Technická specifikace_25072022 50.49 KB 26.07.2022 09:05:14
Vysvětlení ZD č. 2,3 761.96 KB 01.08.2022 13:44:18
Verze 1 761.98 KB 01.08.2022 13:40:26
Příloha č. 6 ZD Technická specifikace_01082022 50.29 KB 01.08.2022 13:40:55


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data