Posouzení návratnosti investice na výstavbu fotovoltaické elektrárny (FVE) v areálech Dopravního podniku Ostrava
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Posouzení návratnosti investice na výstavbu fotovoltaické elektrárny (FVE) v areálech Dopravního podniku Ostrava
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000060
Evidenční číslo VZ
NR-85-22-PŘ-Ku
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
25.07.2022 14:17:43
Lhůta pro podání nabídek
19.08.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky pod názvem ,,Posouzení návratnosti investice na výstavbu fotovoltaické elektrárny (FVE) v areálech Dopravního podniku Ostrava“ je zpracování studie posuzující návratnost investice na výstavbu fotovoltaické elektrárny v areálech Dopravního podniku Ostrava (dále také jen DPO) v rozsahu dle přílohy č. 1 Smlouvy – Požadavky na vyhotovení studie. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v Návrhu Smlouvy o dílo (dále také jen „smlouvy“) této veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 2 Zadávací dokumentace, a jeho přílohách.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/29004/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
19.09.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 858.57 KB 25.07.2022 14:17:43
Příloha č. 1 ZD - Čestné prohlášení k základní způsobilosti 22.22 KB 25.07.2022 14:17:43
Příloha č. 2 ZD - Návrh Smlouvy o dílo 106.37 KB 25.07.2022 14:17:43
Příloha č. 3 ZD - Požadavky na vyhotovení studie 90.50 KB 25.07.2022 14:17:43
Příloha č. 4 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 101.82 KB 25.07.2022 14:17:43
Příloha č. 5 ZD - Vymezení obchodního tajemství 98.69 KB 25.07.2022 14:17:43
Příloha č. 6 ZD - Pravidla sociální odpovědnosti 17.95 KB 25.07.2022 14:17:43
Příloha č. 7 ZD - Čestné prohlášení dodavatele 94.43 KB 25.07.2022 14:17:43
Příloha č. 8 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 90.23 KB 25.07.2022 14:17:43


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 359.61 KB 03.08.2022 08:55:51
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 676.63 KB 15.08.2022 08:39:14


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Registr smluv 63.27 KB 21.09.2022 08:06:51


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
AB Solartrip, s.r.o. 640847701 Zařazen Česká republika Ne 450 000,00 bez DPH
- s DPH
VŠB TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum 61989100 Zařazen Česká republika Ne 360 000,00 bez DPH
- s DPH
reWATT s.r.o. 06683746 Zařazen Česká republika Ne 520 000,00 bez DPH
- s DPH
Moore Advisory CZ s.r.o. 09692142 Zařazen Česká republika Ne 290 200,00 bez DPH
- s DPH
ASA expert a.s. 27791891 Zařazen Česká republika Ne 485 500,00 bez DPH
- s DPH
PKV BUILD s.r.o. 28149785 Zařazen Česká republika Ne 1 268 000,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Moore Advisory CZ s.r.o. 09692142