Dokončení oprav budovy hlavní tribuny fotbalového areálu v Bruntále – II. etapa, SO 02, SO 03b, SO 04a
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Dokončení oprav budovy hlavní tribuny fotbalového areálu v Bruntále – II. etapa, SO 02, SO 03b, SO 04a
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000013
Evidenční číslo VZ
05.2022
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
03.08.2022 13:12:56
Lhůta pro podání nabídek
22.08.2022 13:00:00
Stručný popis předmětu
Stavební úpravy spočívající v dokončení oprav hlavní tribuny fotbalového areálu.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
3 870 921.08 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/28757/summary
Kontaktní údaje
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
13.09.2022

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892
DIČ
CZ00295892
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-024855
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace a Výzva k podání nabídek 676.80 KB 03.08.2022 13:12:56
Příloha č. 1 - Základní identifikační údaje účastníka zadávacího řízení (vzorový dokument) 52.50 KB 03.08.2022 13:12:56
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti (vzorový dokument) 53.00 KB 03.08.2022 13:12:56
Příloha č. 3 ZD - Seznam poddodavatelů (vzorový dokument) 24.21 KB 03.08.2022 13:12:56
Příloha č. 4 ZD - Výkaz výměr (závazný dokument) 340.98 KB 03.08.2022 13:12:56
Příloha č. 5 ZD - Smlouva o dílo (závazný dokument) 226.50 KB 03.08.2022 13:12:56
Příloha č. 6 - Projektová dokumentace (závazný dokument) 7.02 MB 03.08.2022 13:12:56
Příloha č. 7 ZD - Osvědčení o řádném plnění zakázky, Seznam stavebních prací (vzorový dokument) 75.50 KB 03.08.2022 13:12:56
Příloha č. 8 ZD - Informace o zpracování osobních údajů získaných v rámci zadávacího řízení (závazný dokument) 440.27 KB 03.08.2022 13:12:56
Příloha č. 9 ZD - Memorandum o férových podmínkách v dodavatelském řetězci (závazný dokument) 59.50 KB 03.08.2022 13:12:56
Příloha č. 10 ZD - Podmínky elektronické aukce (závazný dokument) 255.58 KB 03.08.2022 13:12:56
Příloha č. 11 ZD - Popis aukčního prostředí (závazný dokument) 183.37 KB 03.08.2022 13:12:56
Příloha č. 12 ZD - Podmínky pro elektronickou komunikaci (závazný dokument) 402.54 KB 03.08.2022 13:12:56


Oznámení o zrušení zjednodušeného podlimitního řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení 326.12 KB 13.09.2022 15:23:00


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 452.95 KB 20.10.2022 09:34:25


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data