HODONÍN, VÝHON – STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
HODONÍN, VÝHON – STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000039
Evidenční číslo VZ
150/ID30414/2022
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
24.08.2022 15:11:56
Lhůta pro podání nabídek
08.09.2022 12:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové místní komunikace funkční skupiny D2 (stezka pro chodce a cyklisty) mezi ulici Na Výhoně (středni cesta) a komunikaci podél železniční trati (dolní cesta) v prostoru po realizaci odkanalizovaní Výhonu. Stezka je navržena v šiřce 2,75 m. Stezka se napojí na stávající asfaltovou komunikaci v prostoru střední cesty. V případě dolní cesty se navrhne navíc nový úsek chodníku, který se napojí na stávající chodník podél dolní cesty. Součástí PD je i návrh veřejného osvětleni podél navržené stezky a demontáž stávajícího oploceni na konci Trasy 2 (vpravo ve směru staničeni).
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/30414/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
03.10.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_VÝHON – STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 187.13 KB 24.08.2022 15:11:56
ZADÁVACÍ PODMÍNKY_VÝHON – STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 406.63 KB 24.08.2022 15:11:56
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 28.17 MB 24.08.2022 15:11:56
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK 186.61 KB 24.08.2022 15:11:56
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO 229.50 KB 24.08.2022 15:11:56
Příloha č. 4_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 28.57 KB 24.08.2022 15:11:56
Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci 89.02 KB 24.08.2022 15:11:56
Příloha č. 6_Vzor - Změnový list_Příloha č. 3 SoD 62.68 KB 24.08.2022 15:11:56
Příloha č. 7_Vzor - Informační tubule stavby - BANER 1.51 MB 24.08.2022 15:11:56


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_VÝHON – STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 195.99 KB 01.09.2022 12:33:06
Příloha č. 1 DI č. 1_Čestné prohlášení 29.71 KB 01.09.2022 12:33:22
DODATEČNÁ INFORMACE č. 2_VÝHON – STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 196.46 KB 06.09.2022 09:08:43
Příloha č. 1 DI č. 2_Čestné prohlášení 29.01 KB 06.09.2022 09:09:15


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE_VÝHON – STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 197.23 KB 21.09.2022 14:08:31
PROTOKOL VÝSLEDKOVÝ_VÝHON – STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ_@ 51.41 KB 21.09.2022 14:08:42


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SMLOUVA O DÍLO_SWIETELSKY stavební s.r.o. (IČO 48035599, CZ)_VÝHON – STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 9.89 MB 25.10.2022 08:37:16
Dodatek č. 1 k SoD_SWIETELSKY stavební s.r.o. (IČO 48035599, CZ)_VÝHON – STEZKA PRO CHODCE A CYKLISTY A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 4.32 MB 21.07.2023 08:22:07


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
VHS Břeclav s.r.o. 42324149 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
4 690 000,00 s DPH
PORR a.s. 43005560 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
4 550 000,00 s DPH
EUROVIA CS, a.s. 45274924 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
5 687 481,76 s DPH
SPOLEČNOST STAVBY SR – HODONÍN, VÝHON“ 09424289 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
6 618 700,00 s DPH
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA 48035599 Zařazen Česká republika Ne 3 719 008,00 bez DPH
4 500 000,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA 48035599 3 719 008,00 bez DPH
4 500 000,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA 48035599 Termín ukončení plnění VZ dne 30.06.2023. - bez DPH
- s DPH
3 504 562,71 bez DPH
4 240 521,20 s DPH