PD – MŠ LUŽNÍ – REKONSTRUKCE STŘECH
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
PD – MŠ LUŽNÍ – REKONSTRUKCE STŘECH
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000044
Evidenční číslo VZ
150/ID31303/2022
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
14.09.2022 13:19:34
Lhůta pro podání nabídek
26.09.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavbu (DPS) – MŠ Lužní-Rekonstrukce střech.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

Ing. Simona Lišková
liskova.simona@muhodonin.cz
+420 518316454
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/31303/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

Ing. Simona Lišková
liskova.simona@muhodonin.cz
+420 518316454
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
24.10.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_PD – MŠ LUŽNÍ – REKONSTRUKCE STŘECH 90.21 KB 14.09.2022 13:19:34
ZADÁVACÍ PODMÍNKY_PD – MŠ LUŽNÍ – REKONSTRUKCE STŘECH 396.94 KB 14.09.2022 13:19:34
Příloha č. 1_SMLOUVA 47.19 KB 14.09.2022 13:19:34
Příloha č. 2_ODBORNÝ POSUDEK 5.71 MB 14.09.2022 13:19:34
Příloha č. 3_ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 24.83 KB 14.09.2022 13:19:34
Příloha č. 4_Požadavek na elektronickou komunikaci 89.02 KB 14.09.2022 13:19:34


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE_PD – MŠ LUŽNÍ – REKONSTRUKCE STŘECH 195.92 KB 29.09.2022 13:55:30
SOUHRNNÁ TABULKA_PD – MŠ LUŽNÍ – REKONSTRUKCE STŘECH 29.48 KB 29.09.2022 14:22:55
Verze 1 168.50 KB 29.09.2022 13:55:57


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
SMLOUVA_SBD, spol. s r.o. (IČO 269677314, CZ)_PD – MŠ LUŽNÍ – REKONSTRUKCE STŘECH 2.88 MB 31.10.2022 16:11:00


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
SBD, spol. s r.o. 269677314 Zařazen Česká republika Ne 100 000,00 bez DPH
121 000,00 s DPH
Petr Mareček 06053262 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
319 300,00 s DPH
ing. Pavel Macek 75793270 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
325 000,00 s DPH
Prost Hodonín 60701366 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
396 800,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
SBD, spol. s r.o. 269677314 100 000,00 bez DPH
121 000,00 s DPH
- bez DPH
- s DPH