Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce teplovodu
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce teplovodu
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000077
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
20.09.2022 14:07:54
Lhůta pro podání nabídek
11.10.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je je realizovat dílo pod názvem „Areál tramvaje Poruba – Rekonstrukce teplovodu“, v rozsahu a členění podle projektové dokumentace vypracované projekční kanceláří Ing. Rostislav Babka, Hradiště 131, 735 42 Těrlicko.
Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo (dále také jen smlouva), který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/31642/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 1.00 MB 20.09.2022 14:07:54
Příloha č. 1 - Vzor čestného prohlášení 22.54 KB 20.09.2022 14:07:54
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo vč. příloh 661.09 KB 20.09.2022 14:07:54
Příloha č. 3 - Projektová dokumentace 5.47 MB 20.09.2022 14:07:54
Příloha č. 4 - Seznam významných staveb 85.01 KB 20.09.2022 14:07:54
Příloha č. 5 - Čestného prohlášení dodavatele o neexistenci střetu zájmů a k sankcím 94.60 KB 20.09.2022 14:07:54
Příloha č. 6 - Požadavky na elektronickou komunikaci 89.97 KB 20.09.2022 14:07:54


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Cena Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data