Náhrada nahrávacího zařízení
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Náhrada nahrávacího zařízení
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000084
Evidenční číslo VZ
NR-82-22-PŘ-Ku
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
12.10.2022 10:20:18
Lhůta pro podání nabídek
26.10.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky pod názvem „Náhrada nahrávacího zařízení“ je dodávka, instalace a řádné zprovoznění nového plně automatického záznamového zařízení pro záznam analogových, digitálních + IP linek na dispečinku DP Ostrava včetně souvisejících služeb podpory a údržby po dobu 5 let. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v Návrhu smlouvy o dílo (dále také jen „smlouvy“) této veřejné zakázky, který tvoří přílohu č. 2 Zadávací dokumentace, a jeho přílohách.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/32794/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 933.20 KB 12.10.2022 10:20:18
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení dodavatele k základní způsobilosti 22.77 KB 12.10.2022 10:20:18
Příloha č. 2 ZD - Návrh smlouvy o dílo 77.79 KB 12.10.2022 10:20:18
Příloha č. 3 ZD - Technická specifikace 44.65 KB 12.10.2022 10:20:18
Příloha č. 4 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 57.25 KB 12.10.2022 10:20:18
Příloha č. 5 ZD - Seznam subdodavatelů 32.60 KB 12.10.2022 10:20:18
Příloha č. 6 ZD - Vymezení obchodního tajemství 97.80 KB 12.10.2022 10:20:18
Příloha č. 7 ZD - Akceptační protokol 59.19 KB 12.10.2022 10:20:18
Příloha č. 8 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 104.40 KB 12.10.2022 10:20:18
Příloha č. 9 ZD - Čestné prohlášení dodavatele 94.01 KB 12.10.2022 10:20:18
Příloha č. 10 ZD - Seznam významných zakázek 20.64 KB 12.10.2022 10:20:18


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data