Síť školních podnikatelských inkubátorů – výběr realizátora podnikatelských campů
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
Síť školních podnikatelských inkubátorů – výběr realizátora podnikatelských campů
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000014
Evidenční číslo VZ
VZMR/010/2022/Sl
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
24.10.2022 13:30:17
Lhůta pro podání nabídek
07.11.2022 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem zakázky je realizace podnikatelských campů pro žáky, kteří se účastní aktivit, a pro konzultanty, kteří vedou tyto aktivity.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
1 140 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/33423/summary
Kontaktní údaje
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
12.12.2022
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892
DIČ
CZ00295892
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-024855
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení výběrového řízení (Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace) 318.25 KB 24.10.2022 13:30:17
Příloha č. 1 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci pro VZMR 184.30 KB 24.10.2022 13:30:17
Příloha č. 2 ZD – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů a ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku 51.49 KB 24.10.2022 13:30:17
Příloha č. 3 ZD – Krycí list nabídky 51.72 KB 24.10.2022 13:30:17
Příloha č. 4 ZD – Smlouva 66.93 KB 24.10.2022 13:30:17
Příloha č. 5 ZD – Specifikace předmětu plnění 392.94 KB 24.10.2022 13:30:17
Příloha č. 6 ZD – Seznam významných zakázek 48.77 KB 24.10.2022 13:30:17


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
MV - registr smluv - smlouva 47.74 KB 20.12.2022 11:45:42


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
RPIC-ViP s.r.o. 25826051 Zařazen Česká republika Ne 958 000,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
RPIC-ViP s.r.o. 25826051 2022 958 000,00 bez DPH
1 159 180,00 s DPH
0,00 bez DPH
0,00 s DPH
RPIC-ViP s.r.o. 25826051 2023 958 000,00 bez DPH
1 159 180,00 s DPH
958 000,00 bez DPH
1 159 180,00 s DPH