Výměna tachografů
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Výměna tachografů
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000094
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
15.11.2022 08:59:32
Lhůta pro podání nabídek
01.12.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna záznamových a zobrazovacích jednotek tachografů a doplnění kolizních kamer, které budou splňovat minimální požadované specifikace předmětu plnění stanovené v Příloze č. 6 ZD – Specifikace předmětu plnění, a to pro 52 ks tramvají.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/34520/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Magda Tabačíková
magda.tabacikova@dpo.cz
+420 605545250
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
02.03.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 817.22 KB 15.11.2022 08:59:32
Příloha č. 1 ZD Vzor čestného prohlášení 22.51 KB 15.11.2022 08:59:32
Příloha č. 2 ZD Čestné prohlášení k neexistenci SZ a k sankcím 94.64 KB 15.11.2022 08:59:32
Příloha č. 3 ZD Požadavky na elektronickou komunikaci 90.22 KB 15.11.2022 08:59:32
Příloha č. 4 ZD Seznam významných zakázek 90.48 KB 15.11.2022 08:59:32
Příloha č. 5 ZD Návrh SoD 69.19 KB 15.11.2022 08:59:32
Příloha č. 6 ZD Specifikace předmětu plnění 108.82 KB 15.11.2022 08:59:32
Příloha č. 7 ZD Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 98.63 KB 15.11.2022 08:59:32
Příloha č. 8 ZD Základní požadavky k zajištění BOZP 100.32 KB 15.11.2022 08:59:32
Příloha č. 9 ZD Pravidla soc. odpovědnosti 28.08 KB 15.11.2022 08:59:32
Příloha č. 10 ZD Akceptační protokol 11.63 KB 15.11.2022 08:59:32


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Uzavřená smlouva https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23681821 49.01 KB 09.03.2023 14:42:34


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
ŠKODA EKOVA a.s. 28642457 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
PRAGOIMEX a.s. 15888100 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
PRAGOIMEX a.s. 15888100 6 852 977,00 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH