Kyjov - chodník ul. Brandlova, U Vodojemu, Moravanská a Nětčická - I. etapa
Město Kyjov

Informace

Název veřejné zakázky
Kyjov - chodník ul. Brandlova, U Vodojemu, Moravanská a Nětčická - I. etapa
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000036
Evidenční číslo VZ
22008/2022
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
15.11.2022 08:32:13
Lhůta pro podání nabídek
05.12.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Jedná se o rekonstrukci chodníků v ulicích Brandlova, U Vodojemu, Moravanská a Nětčická. Dále je navržena úprava stávajících zastávek BUS s přilehlým přechodem pro chodce, aby splňovaly vyhlášku bezbariérovosti.
Provedena bude také rekonstrukce části veřejného osvětlení, a to podél silnice II/422 a III/43234. Společně s veřejným osvětlením budou osvětleny dva přechody pro chodce. Veřejná zakázka řeší i výstavbu nového světelného signalizačního zařízení, a to na přechodu pro chodce na silnici II/422 na ulici Brandlově.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Adresa kontaktního místa
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Bc. Eva Julínková
e.julinkova@mukyjov.cz
+420 518697448
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/30898/summary
Kontaktní údaje
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Bc. Eva Julínková
e.julinkova@mukyjov.cz
+420 518697448
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
13.12.2022

Zadavatel

Název zadavatele
Město Kyjov
IČO
00285030
DIČ
CZ00285030
Poštovní adresa
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2022-002346
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky a ZD - Kyjov - chodník ul. Brandlova, U Vodojemu, Moravanská a Nětčická - I. etapa 581.84 KB 15.11.2022 08:32:13
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace 16.08 MB 15.11.2022 08:32:13
Příloha č. 2 - Soupis prací 537.66 KB 15.11.2022 08:32:13
Příloha č. 3 - Návrh Smlouvy o dílo 378.00 KB 15.11.2022 08:32:13
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení 204.25 KB 15.11.2022 08:32:13
Příloha č. 5 - Požadavky na elektronickou komunikaci 40.55 KB 15.11.2022 08:32:13


Oznámení o zrušení zjednodušeného podlimitního řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení 464.56 KB 13.12.2022 14:21:04
Verze 1 464.85 KB 13.12.2022 14:16:51


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele - Kyjov - chodník ul. Brandlova, U Vodojemu, Moravanská a Nětčická - I. etapa 503.71 KB 20.12.2022 13:55:54


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1 - Kyjov - chodník ul. Brandlova, U Vodojemu, Moravanská a Nětčická - I. etapa 545.43 KB 23.11.2022 13:44:33
Příloha č. 1 k Dodatečné informaci č. 1 - Návrh Smlouvy o dílo 379.00 KB 23.11.2022 13:44:56


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data