PD – Areál autobusy Hranečník – Automobilová lakovací a sušící kabina
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
PD – Areál autobusy Hranečník – Automobilová lakovací a sušící kabina
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000096
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
18.11.2022 11:34:21
Lhůta pro podání nabídek
08.12.2022 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací pro stavbu v Areálu autobusy Hranečník, Dopravního podniku Ostrava a.s., pod souhrnným názvem „PD – Areál autobusy Hranečník – Automobilová lakovací a sušící kabina“

Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v návrhu Smlouvy o dílo, který je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/34671/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Eva Kolarčíková
eva.kolarcikova@dpo.cz
+420 702162221
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
19.12.2022

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 967.25 KB 18.11.2022 11:34:21
Příloha č. 1 - Vzor čestného prohlášení 22.62 KB 18.11.2022 11:34:21
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo, vč. příloh 512.94 KB 18.11.2022 11:34:21
Příloha č. 3 - Seznam významných zakázek 85.62 KB 18.11.2022 11:34:21
Příloha č. 4 – Situace Areál autobusy Hranečník 493.54 KB 18.11.2022 11:34:21
Příloha č. 5 - Čestného prohlášení dodavatele o neexistenci střetu zájmů a k sankcím 94.49 KB 18.11.2022 11:34:21
Příloha č. 6 - Požadavky na elektronickou komunikaci 89.96 KB 18.11.2022 11:34:21


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 445.71 KB 02.12.2022 14:08:35
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo_oprava 221202 Příloha Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 136.71 KB 02.12.2022 14:09:25


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Projekt 2010, s.r.o 48391531 Zařazen Česká republika Ne 5 340 000,00 bez DPH
- s DPH
Technoprojekt, a.s. 27810054 Zařazen Česká republika Ne 6 645 100,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data