Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Zámostní, Vilová a Sazečská
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce komunikace a chodníků ul. Zámostní, Vilová a Sazečská
Identifikátor veřejné zakázky
P22V00000017
Evidenční číslo VZ
S-SLE/49460/22
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
08.12.2022 14:22:07
Lhůta pro podání nabídek
03.01.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem stavby je rekonstrukce celého uličního prostoru ulic Zámostní, Vilová a Sazečská.

IO101 Komunikace

Ul. Zámostní

Celková délka rekonstruované komunikace je 0,291 km, začátek úprav u křižovatky ul. Sazečská, konec u křižovatky ul. Michálkovická. Je zde navrženo zúžení stávající jednosměrné komunikace na 4,0 až 4,25 m, zřízení parkovacích pruhů a kolmých parkovacích míst. Podél celé komunikace jsou obnoveny chodníky a stávající sjezdy.

Ul. Sazečská

Celková délka rekonstruované komunikace je 0,159 km, začátek úprav je u křižovatky ul. Zámostní, konec u křižovatky ul. Vilová. Je navržená jednosměrná komunikace šířky 3,25 m, stání jsou šikmá 45 stupňů šířky 4,3 m s přesahem 0,5 m do zeleně. Po pravé straně je obnoven stávající chodník šířky 2 m. Vybourá se nefunkční venkovní schodiště na parcele 1164/1 a 1164/9.

Ul. Vilová

Celková délka rekonstruované komunikace je 0,127 km., začátek úprav u křižovatky ul. Sazečská, konec u křižovatky ul. Zámostní. Nový návrh respektuje stávající šířkové uspořádáni – komunikace šířky 6-6,3 m, chodníky šířky cca 2 m. Po levé straně navržena 4 podélná parkovací stání šířky 2 m a délky 6,5 m.

Úpravy na parcele č. 1152/2

Stávající terén ve špičce parcely se srovná /tj. mimo kořenový prostor stávajícího stromu/, osadí se nové lavičky a odpadkový koš. Přes plochu je navržená stezka pro chodce s mlátovým povrchem šířky 1,05. Nová výsadba stromů a osetí bude realizována v rámci SO 801 Sadbové úpravy.

IO 401 Veřejné osvětlení

Demontáž a montáž nového osvětlení na ulici Zámostní.

IO 801 Sadové úpravy

Řeší sadové /vegetační/ úpravy podél ulice Zámostní v souvislosti s její rekonstrukcí. Stávající stromy v blízkosti cesty budou vykáceny. Volná místa mimo ochranná pásma podzemních sítí budou využita k výsadbě pásu keřů na kmínku, vč. následné péče.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
32 770 327.58 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika

Ing. Michaela Maslowská
michaela.maslowska@slezska.cz
+420 599410424
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/35762/summary
Kontaktní údaje
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika

Ing. Michaela Maslowská
michaela.maslowska@slezska.cz
+420 599410424
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
10.02.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
IČO
00845451-Slezska
DIČ
CZ00845451
Poštovní adresa
Těšínská 35
710 16, Ostrava
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-031142
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky 56.00 KB 08.12.2022 14:22:07
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo 272.00 KB 08.12.2022 14:22:07
Příloha č. 3 - Výkaz výměr 277.55 KB 08.12.2022 14:22:07
Příloha č. 4 - Projektová dokumentace 19.59 MB 08.12.2022 14:22:07
Příloha č. 5 - Požadavky na elektronickou komunikaci 187.68 KB 08.12.2022 14:22:07
Příloha č. 6 - Čestné prohlášení účastníka 46.50 KB 08.12.2022 14:22:07
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace 489.90 KB 08.12.2022 14:22:07


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru dodavatele 286.00 KB 12.01.2023 13:36:35


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva 330.23 KB 02.03.2023 08:22:25


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo č. INV/0019/23 2.61 MB 10.02.2023 13:28:59
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. INV/0019/23 517.16 KB 03.08.2023 09:38:19
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. INV/0019/23 508.14 KB 01.11.2023 09:35:59


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 398.09 KB 09.12.2022 13:23:47
Příloha č. 1 k Vysvětlení zadávací dokumentace - IO 401 VO 16.56 MB 09.12.2022 13:25:33
Příloha č. 2 k Vysvětlení zadávací dokumentace - IO 801 Sadovky 1.02 MB 09.12.2022 13:26:30
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 480.93 KB 14.12.2022 13:33:55
Oznámení zadavatele o změně zadávací dokumentace a prodloužení lhůty pro podání nabídek 427.54 KB 14.12.2022 13:35:05
Vysvětlení zadávací dokumentace 585.99 KB 16.12.2022 12:03:34
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 379.80 KB 20.12.2022 14:37:43


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
JANKOSTAV s.r.o. 25855581 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
PORR a.s. 43005560 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
SWIETELSKY stavební s.r.o. 48035599 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
K2 stavební Moravia s.r.o. 28573994 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
Hydor s.r.o. 25818457 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 25869523 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
STRABAG a.s. 60838744 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
VIVID stavby s.r.o. 01503511 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH
Verone synergy s.r.o. 14053349 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 25869523 SoD 22 271 642,46 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. 25869523 2023 - bez DPH
- s DPH
23 386 537,79 bez DPH
- s DPH