Telekomunikační služby
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Telekomunikační služby
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000011
Evidenční číslo VZ
Z2023-005080
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
02.02.2023 10:04:50
Lhůta pro podání nabídek
13.04.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem na následné poskytování služeb elektronických komunikací pro telekomunikaci a přenos dat (dále souhrnně „služby elektronických komunikací“ nebo jen „služby“) v rozsahu dle této zadávací dokumentace a jejích příloh, zejm. přílohy č. 3 zadávací dokumentace.
Jednotlivé dílčí veřejné zakázky na základě rámcové dohody (dále jen „Dílčí veřejné zakázky“) budou zadávány výlučně dle aktuálních potřeb a jednotlivých požadavků zadavatele, přičemž zadavatel není povinen odebrat jakýkoliv minimální objem služeb.
Účastník je povinen zadavateli garantovat pro plnění Dílčí veřejné zakázky alespoň takové podmínky, jaké nabídl při uzavírání rámcové dohody.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
60 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Milan Friedrich
vz@mt-legal.com
+420 596629503
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/36138/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Milan Friedrich
vz@mt-legal.com
+420 596629503
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 886.06 KB 02.02.2023 10:04:50
P1_ZD_Požadavky na el. komunikaci 83.17 KB 02.02.2023 10:04:50
P2_ZD_návrh rámcové dohody 76.31 KB 02.02.2023 10:04:50
P3_ZD_Technická specifikace 59.46 KB 02.02.2023 10:04:50
P4_ZD_Ceník 17.83 KB 02.02.2023 10:04:50
P5_ZD_Seznam významných zakázek (vzor) 28.85 KB 02.02.2023 10:04:50
P4_RD_vymezení obchodního tajemství 97.90 KB 02.02.2023 10:04:50


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 423.75 KB 28.02.2023 13:10:23
Přílohy vysvětlení ZD č. 1 454.80 KB 28.02.2023 13:10:53


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data