Protipovodňová opatření města Kyjov
Město Kyjov

Informace

Název veřejné zakázky
Protipovodňová opatření města Kyjov
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000002
Evidenční číslo VZ
Z2023-003123
NIPEZ ID
-
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
23.01.2023 11:58:36
Lhůta pro podání nabídek
22.02.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování. V rámci projektu bude zmodernizována síť varovného a vyrozumívacího systému ve městě Kyjov a bude proveden upgrade stávajícího vysílacího pracoviště a bezdrátových hlásičů v místní části Bohuslavice. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. Jednotlivé složky dodávky a požadavky na její fungování jsou popsány v projektové dokumentaci, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Součástí zadávací dokumentace je rovněž podrobný položkový rozpočet a obchodní podmínky.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
9 219 492.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Ing. Karolína Maňáková
k.manakova@mukyjov.cz
+420 518697445
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/36874/summary
Kontaktní údaje
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Ing. Karolína Maňáková
k.manakova@mukyjov.cz
+420 518697445
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
17.05.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Kyjov
IČO
00285030
DIČ
CZ00285030
Poštovní adresa
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2022-002346
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace_Kyjov 633.90 KB 23.01.2023 11:58:36
Příloha č. 1 - Krycí list 41.67 KB 23.01.2023 11:58:36
Příloha č. 2 - Prohlášení k základní způsobilosti 41.76 KB 23.01.2023 11:58:36
Příloha č. 3 - Obchodni podminky 64.15 KB 23.01.2023 11:58:36
Příloha č. 4 - Položkový rozpočet 20.35 KB 23.01.2023 11:58:36
Příloha č. 5 - Stanovisko HZS 284.64 KB 23.01.2023 11:58:36
Příloha č. 6 - Stanovisko E.ON 1.11 MB 23.01.2023 11:58:36
Příloha č. 7 - Technická specifikace 40.31 KB 23.01.2023 11:58:36
Příloha č. 8 - Základní požadavky na funkční vzorek 12.41 KB 23.01.2023 11:58:36
Příloha č. 9 - Projektová dokumentace 26.18 MB 23.01.2023 11:58:36
Příloha č. 10 -Seznam poddodavatelu 20.59 KB 23.01.2023 11:58:36


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Dodatečná informace č. 1 - Protipovodňová opatření města Kyjova 222.74 KB 08.02.2023 10:44:59
Příloha k Dodatečné informaci č. 1 64.19 KB 08.02.2023 10:45:42


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele - Protipovodňová opatření města Kyjova 47.19 KB 24.05.2023 13:34:53


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo - Protipovodňová opatření města Kyjov 1.21 MB 19.05.2023 10:33:50
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - Protipovodňová opatření města Kyjov 243.92 KB 26.07.2023 15:57:34


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
EMPEMONT s.r.o. 27772179 Zařazen Česká republika Ne 9 175 226,00 bez DPH
- s DPH
ELMIK s.r.o. 04506677 Zařazen Česká republika Ne 9 211 802,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
EMPEMONT s.r.o. 27772179 9 175 226,00 bez DPH
11 102 023,46 s DPH
9 175 226,00 bez DPH
11 102 023,46 s DPH