PROVEDENÍ IG A HG PRŮZKUMŮ – PŘÍMĚSTSKÝ LES BAŽANTNICE HODONÍN
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
PROVEDENÍ IG A HG PRŮZKUMŮ – PŘÍMĚSTSKÝ LES BAŽANTNICE HODONÍN
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000013
Evidenční číslo VZ
180/ID38320/2023
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
22.02.2023 11:07:08
Lhůta pro podání nabídek
02.03.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem zpracování díla je provedení technologických geologicko-průzkumných prací v rozsahu provedení inženýrskogeologického průzkumu, hydrogeologického průzkumu a geotechnického vyhotovení.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/38320/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_PROVEDENÍ IG A HG PRŮZKUMŮ 160.02 KB 22.02.2023 11:07:08
ZADÁVACÍ PODMÍNKY_PROVEDENÍ IG A HG PRŮZKUMŮ 243.25 KB 22.02.2023 11:07:08
Příloha č. 1_Podklad pro vytýčení IGP a HGP 918.53 KB 22.02.2023 11:07:08
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ 11.82 KB 22.02.2023 11:07:08
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO 48.28 KB 22.02.2023 11:07:08
Příloha č. 4_FORMULÁŘ NABÍDKY 36.30 KB 22.02.2023 11:07:08
Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci 90.74 KB 22.02.2023 11:07:08


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
DODATEČNÁ INFORMACE č. 1_PROVEDENÍ IG A HG PRŮZKUMŮ 182.30 KB 22.02.2023 14:27:43


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE_PROVEDENÍ IG A HG PRŮZKUMŮ 187.19 KB 08.03.2023 12:18:23
SOUHRNNÝ PROTOKOL_PROVEDENÍ IG A HG PRŮZKUMŮ 33.93 KB 08.03.2023 12:18:37


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Urga, s.r.o. 25380508 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
238 491,00 s DPH
GEODRILL s.r.o. 46994971 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
312 906,00 s DPH
SONDEO s.r.o. 02870819 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
314 116,00 s DPH
HIG geologická služba, spol. s r.o. 49969986 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
318 714,00 s DPH
UNIGEO a.s. 45192260 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
345 624,40 s DPH
G-Consult, spol. s r.o. 64616886 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
349 072,90 s DPH
EPS biotechnology, s.r.o. 26295059 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
359 914,50 s DPH
AQUA ENVIRO s.r.o. 26907909 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
360 180,70 s DPH
SURGEO s.r.o. 49973746 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
381 748,95 s DPH
GEOtest, a.s. 46344942 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
392 717,60 s DPH
GEOSTAR, spol. s r.o. 13690337 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
403 365,60 s DPH
DAGARA Nature, s.r.o. 07326211 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
423 403,20 s DPH
K - GEO s.r.o. 25359100 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
449 878,00 s DPH
Projekce iGEO s.r.o. 06190499 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
471 336,14 s DPH
GEOMIN s. r. o. 60701069 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
477 647,50 s DPH
WATRAD, spol. s r.o. 47541253 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
571 687,49 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Urga, s.r.o. 25380508