Personální poradenství a zprostředkování zaměstnanců
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Personální poradenství a zprostředkování zaměstnanců
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000018
Evidenční číslo VZ
NR-26-23-PŘ-Ku
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
01.03.2023 10:36:50
Lhůta pro podání nabídek
13.03.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky pod názvem ,,Personální poradenství a zprostředkování zaměstnanců“ je závazek Agentury zajistit pro Klienta uchazeče o zaměstnání na pracovní pozici řidič autobusu MHD a s tím související personální a jiné služby blíže specifikované v článku III. Návrhu Rámcové smlouvy. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v Návrhu Rámcové smlouvy (dále též jen „smlouvy“), který tvoří přílohu č. 2 Zadávací dokumentace (dále též jen „ZD“) a jeho přílohách.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/38498/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 763.63 KB 01.03.2023 10:36:50
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení k základní způsobilosti 22.43 KB 01.03.2023 10:36:50
Příloha č. 2 ZD - Návrh Rámcové smlouvy 54.60 KB 01.03.2023 10:36:50
Příloha č. 3 ZD - Ujednání o zpracování osobních údajů 26.72 KB 01.03.2023 10:36:50
Příloha č. 4 ZD - Základní požadavky k zajištění BOZP 20.60 KB 01.03.2023 10:36:50
Příloha č. 5 ZD - Seznam významných zakázek 20.51 KB 01.03.2023 10:36:50
Příloha č. 6 ZD - Čestné prohlášení dodavatele 94.43 KB 01.03.2023 10:36:50
Příloha č. 7 ZD - Modelový příklad 18.95 KB 01.03.2023 10:36:50
Příloha č. 8 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 90.08 KB 01.03.2023 10:36:50


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data