ZŠ Bruntál, Jesenická 10 – Rekonstrukce kuchyně – Stavební práce
Město Bruntál

Informace

Název veřejné zakázky
ZŠ Bruntál, Jesenická 10 – Rekonstrukce kuchyně – Stavební práce
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000006
Evidenční číslo VZ
Z2023-009815
Stav zakázky
Ukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
10.03.2023 10:42:56
Lhůta pro podání nabídek
11.04.2023 13:00:00
Stručný popis předmětu
Oprava souvisejících stavebních konstrukcí – výměna nevyhovujících povrchů – obkladů, dlažeb, odbourání nepotřebných dělících příček a zřízení nových dělících příček, elektroinstalace, zdravotechnické instalace a vzduchotechnika.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
5 661 121.27 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/38442/summary
Kontaktní údaje
Město Bruntál
Nádražní 20
792 01, Bruntál
Česká republika

Ing. Alexandra Snopková
snopkova@ceskyprojekt.cz
+420 777607344
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
31.05.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bruntál
IČO
00295892
DIČ
CZ00295892
Poštovní adresa
Nádražní 994/20
792 01, Bruntál
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-024855
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 690.96 KB 10.03.2023 10:42:56
Příloha č. 1 ZD - Základní identifikační údaje účastníka zadávacího řízení (vzorový dokument) 54.00 KB 10.03.2023 10:42:56
Příloha č. 2 ZD - Požadavky pro elektronickou komunikaci (závazný dokument) 402.15 KB 10.03.2023 10:42:56
Příloha č. 3 ZD - Seznam poddodavatelů (vzorový dokument) 24.92 KB 10.03.2023 10:42:56
Příloha č. 4 ZD - Výkaz výměr (závazný dokument) 224.00 KB 10.03.2023 10:42:56
Přílohač. 5 ZD - Smlouva dílo (závazný dokument) 209.00 KB 10.03.2023 10:42:56
Příloha č. 6 ZD - Projektová dokumentace (závazný dokument) 13.01 MB 10.03.2023 10:42:56
Příloha č. 7 ZD - Osvědčení o řádném plnění zakázky (vzorový dokument) 75.50 KB 10.03.2023 10:42:56
Příloha č. 8 ZD - Informace o zpracování osobních údajů získaných v rámci zadávacího řízení (závazný dokument) 440.39 KB 10.03.2023 10:42:56
Příloha č. 9 ZD - Memorandum o férových podmínkách v dodavatelském řetězci (závazný dokument) 59.50 KB 10.03.2023 10:42:56


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Změna a doplnění zadávací dokumentace č. 01 547.67 KB 30.03.2023 15:25:03


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 220.98 KB 29.06.2023 09:58:07


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
MV - registr smluv - smlouva 41.98 KB 05.06.2023 15:55:49
Dodatek č. 1 - zveřejnění registr smluv 53.65 KB 12.09.2023 15:25:24
Verze 1 55.29 KB 06.09.2023 12:02:00


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Protokol otevírání obálek 454.04 KB 17.04.2023 16:07:54


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
KAMENSKÝ - stavby a konstrukce s.r.o. 61972584 Zařazen Česká republika Ne 4 610 616,88 bez DPH
- s DPH
JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o. 26876574 Zařazen Česká republika Ne 5 187 488,39 bez DPH
- s DPH
DOLMENS building, s.r.o. 29447771 Zařazen Česká republika Ne 4 208 811,60 bez DPH
- s DPH
METOSA GROUP s.r.o. 10877401 Zařazen Česká republika Ne 5 170 789,70 bez DPH
- s DPH
REK SYSTEM s.r.o. 04451163 Zařazen Česká republika Ne 4 920 268,00 bez DPH
- s DPH
AF Stav Krnov s.r.o. 05091632 Zařazen Česká republika Ne 5 281 546,04 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
DOLMENS building, s.r.o. 29447771 2023 4 856 273,54 bez DPH
5 876 090,98 s DPH
4 856 273,54 bez DPH
5 876 090,98 s DPH