FTV pro střediska: Jablonec nad Nisou a Česká Lípa - Sosnová
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
FTV pro střediska: Jablonec nad Nisou a Česká Lípa - Sosnová
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000011
Evidenční číslo VZ
Z2023-014170
Stav zakázky
Zrušená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
13.04.2023 15:50:24
Lhůta pro podání nabídek
05.06.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Účelem veřejné zakázky je vybudování nových fotovoltaických elektráren (FVE) na klíč na střechách budov na střediscích Zadavatele Jablonec nad Nisou a Česká Lípa – Sosnová, a tedy nahrazení spotřeby elektrické energie dodávané z distribuční soustavy z tradičních zdrojů, elektrickou energií vyrobenou v rámci instalovaného obnovitelného zdroje.
Předmětem Veřejné zakázky jsou projekční práce (zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a provedení stavby), inženýrské služby (obstarání veškerých potřebných veřejnoprávních povolení pro stavbu i pro užívání vč. povolení distributora a dalších potřebných povolení třetích osob) a dále úplné, funkční a bezvadné dodání fotovoltaických panelů a provedení všech souvisejících stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí a zařízeních nezbytných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, koordinace a podklady pro kolaudaci, administrativní činnosti, zaškolení obsluhy a další související úkony.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
6 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
46605, Jablonec nad Nisou
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/40071/summary
Kontaktní údaje
Mgr. Mária Kopecká, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
e-mail: maria.kopecka@havelpartners.cz
tel: +420 545 423 420
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
14.06.2023

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha 2 ZD_Smlouva o dílo 75.76 KB 13.04.2023 15:50:24
Příloha 3a ZD_Rozpočet Jablonec nad Nisou 13.46 KB 13.04.2023 15:50:24
Příloha 3b ZD_Rozpočet Sosnová 13.39 KB 13.04.2023 15:50:24
Příloha 6 ZD_JOSEPHINE 41.62 KB 13.04.2023 15:50:24
Příloha 9b ZD_Půdorys střecha Sosnová 1.68 MB 13.04.2023 15:50:24
Příloha 9a ZD - Technické podklady střecha - Jablonec 1.13 MB 13.04.2023 15:50:24
Zadávací dokumentace 171.92 KB 13.04.2023 15:50:24


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 184.22 KB 02.05.2023 14:14:52
Vysvětlení ZD č. 1_Příloha 3b ZD_Rozpočet Sosnová 13.40 KB 02.05.2023 14:15:24
Vysvětlení ZD č. 1_Příloha 3a ZD_Rozpočet Jablonec nad Nisou 13.47 KB 02.05.2023 14:15:39
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 833.06 KB 15.05.2023 16:46:06
Vysvětlení ZD č. 2 - Smlouva o dílo - čistá verze 76.11 KB 15.05.2023 16:47:47
Vysvětlení ZD č. 2 - Smlouva o dílo - revizní verze 76.21 KB 15.05.2023 16:48:56


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 177.82 KB 01.07.2023 21:51:17


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data