VÝSADBY ZELENĚ V LOKALITĚ ZASAŽENÉ TORNÁDEM, HODONÍN, IV. ETAPA VÝSADEB, 2023
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
VÝSADBY ZELENĚ V LOKALITĚ ZASAŽENÉ TORNÁDEM, HODONÍN, IV. ETAPA VÝSADEB, 2023
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000032
Evidenční číslo VZ
180/ID40796/2023
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
27.04.2023 12:05:01
Lhůta pro podání nabídek
11.05.2023 13:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentace pro realizaci projektu „Výsadby zeleně v lokalitě zasažené tornádem, Hodonín, IV. etapa výsadeb, 2023“.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/40796/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_VÝSADBY ZELENĚ V LOKALITĚ ZASAŽENÉ TORNÁDEM 160.83 KB 27.04.2023 12:05:01
ZADÁVACÍ PODMÍNKY_VÝSADBY ZELENĚ V LOKALITĚ ZASAŽENÉ TORNÁDEM 239.24 KB 27.04.2023 12:05:01
Příloha č. 1_ZADÁNÍ KE ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE 595.45 KB 27.04.2023 12:05:01
Příloha č. 2_SMLOUVA 48.77 KB 27.04.2023 12:05:01
Příloha č. 3_FORMULÁŘ NABÍDKY 38.86 KB 27.04.2023 12:05:01
Příloha č. 4_Požadavky na elektronickou komunikaci 90.74 KB 27.04.2023 12:05:01


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE_VÝSADBY ZELENĚ V LOKALITĚ ZASAŽENÉ TORNÁDEM 187.59 KB 17.05.2023 11:52:13
SOUHRNNÝ PROTOKOL_VÝSADBY ZELENĚ V LOKALITĚ ZASAŽENÉ TORNÁDEM 30.40 KB 17.05.2023 11:52:24


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Ing. Jiří Vrbas 42316065 Zařazen Česká republika Ne 130 000,00 bez DPH
157 300,00 s DPH
Atregia s.r.o. 02017342 Zařazen Česká republika Ne 338 250,00 bez DPH
409 283,00 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Ing. Jiří Vrbas 42316065