REVITALIZACE VNITŘNÍCH PROSTOR A VYBAVENÍ PRO ČINNOST MĚSTSKÉ KNIHOVNY HODONÍN – STAVEBNÍ ÚPRAVY
Město Hodonín

Informace

Název veřejné zakázky
REVITALIZACE VNITŘNÍCH PROSTOR A VYBAVENÍ PRO ČINNOST MĚSTSKÉ KNIHOVNY HODONÍN – STAVEBNÍ ÚPRAVY
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000034
Evidenční číslo VZ
150/ID40806/2023
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
27.04.2023 13:58:41
Lhůta pro podání nabídek
16.05.2023 12:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy Městské knihovny Hodonín. Navrhované stavební úpravy se týkají části vnitřních prostor a místností v 1. NP a 2. NP.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/40806/summary
Kontaktní údaje
Město Hodonín
Masarykovo náměstí 53/1
695 35, Hodonín
Česká republika

MgA. Petr Drábek
drabek.petr@muhodonin.cz
+420 518316338
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Hodonín
IČO
00284891
DIČ
CZ699001303
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 53/1
695 01, Hodonín
Česká republika
Číslo účtu
424671 / 0100
ID profilu zadavatele
Z2018-029777
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00284891

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
VÝZVA K ÚČASTI_REVITALIZACE KNIHOVNY - STAVEBNÍ ÚPRAVY 213.60 KB 27.04.2023 13:58:41
ZADÁVACÍ PODMÍNKY_REVITALIZACE KNIHOVNY - STAVEBNÍ ÚPRAVY 309.47 KB 27.04.2023 13:58:41
Příloha č. 1_PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 22.00 MB 27.04.2023 13:58:41
Příloha č. 2_SOUPIS PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB 200.75 KB 27.04.2023 13:58:41
Příloha č. 3_SMLOUVA O DÍLO 328.00 KB 27.04.2023 13:58:41
Příloha č. 4_FORMULÁŘ NABÍDKY 43.63 KB 27.04.2023 13:58:41
Příloha č. 5_Požadavky na elektronickou komunikaci 90.74 KB 27.04.2023 13:58:41
Příloha č. 6_Vzor - Změnový list_Příloha č. 3 SoD 54.84 KB 27.04.2023 13:58:41


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE_REVITALIZACE KNIHOVNY - STAVEBNÍ ÚPRAVY 234.02 KB 25.05.2023 13:41:18
OZNÁMENÍ ZADAVATELE_REVITALIZACE KNIHOVNY - STAVEBNÍ ÚPRAVY 263.77 KB 25.05.2023 13:41:45


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Stavika s.r.o. 49432991 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
1 746 521,39 s DPH
Hrušecká stavební spol. s r.o. 25585142 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
2 080 989,15 s DPH
MSO servis. spol. s r.o. 49971379 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
2 160 016,44 s DPH
SBD, spol. s r.o. 26967731 Zařazen Česká republika Ne - bez DPH
2 186 970,73 s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Stavika s.r.o. 49432991