Rekonstrukce mycího centra kuchyně
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce mycího centra kuchyně
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000015
Evidenční číslo VZ
NsPCL281/23-právní
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
15.05.2023 23:06:20
Lhůta pro podání nabídek
02.06.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce mycího centra kuchyně. Mycí centrum slouží pro mytí tabletů, nádobí a příborů, na kterých se jídlo vydává. Moderní, plně automatická mycí linka nahradí stávající o stejné funkci. Použité tablety jsou přijímány pomocí pojízdných pásů ze dvou míst – jídelny zaměstnanců a z vyhrazeného místa uvnitř mycího centra, kam se tablety zavážejí pomocí vozíků od pacientů z jednotlivých oddělení nemocnice. Součástí jednotky je umývárna vozíků, kde jsou vozíky umývány tlakovou vodou. Využití prostoru se nemění, dochází k modernizaci technologie a související rekonstrukci.

Podrobně je předmět veřejné zakázky definován v dokumentaci pro provádění stavby zpracovanou společností STORING spol. s r.o., IČ: 25410482, se sídlem: Žitavská 727/16, 460 01 Liberec 3., která tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
5 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/41295/summary
Kontaktní údaje
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
16.08.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
IČO
27283518
DIČ
CZ27283518
Poštovní adresa
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-041190
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Příloha č.1 ZP - Projektová dokumentace pro provádění stavby 15.76 MB 15.05.2023 23:06:20
Příloha č.2 ZP - Závazný text návrhu smlouvy o dílo 254.00 KB 15.05.2023 23:06:20
Příloha č.3 ZP - Soupis prací a dodávek 400.84 KB 15.05.2023 23:06:20
Příloha č.4 ZP - Vzor formulářů pro kriteria TK 25.60 KB 15.05.2023 23:06:20
Příloha č.5 ZP - Vzor seznamu poddodavatelů 22.17 KB 15.05.2023 23:06:20
Příloha č.6 ZP - Vzor čestného prohlášení 54.50 KB 15.05.2023 23:06:20
Příloha č.7 ZP - Požadavky na elektronickou komunikaci 46.83 KB 15.05.2023 23:06:20
Zadávací dokumentace 415.14 KB 15.05.2023 23:06:20


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí o výběru 318.37 KB 15.08.2023 15:05:53


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 177.97 KB 01.09.2023 11:42:10


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
OZNÁMENÍ O PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK 225.03 KB 31.05.2023 10:20:30


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
INWORX s.r.o. 28997646 Zařazen Česká republika Ne 4 982 721,79 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
INWORX s.r.o. 28997646 4 982 721,79 bez DPH
- s DPH
- bez DPH
- s DPH