Výměna osvětlení na střediscích Silnice LK
Silnice LK a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Výměna osvětlení na střediscích Silnice LK
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000015
Evidenční číslo VZ
Z23016
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
12.06.2023 16:36:02
Lhůta pro podání nabídek
19.07.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem Veřejné zakázky jsou dodávky nových svítidel se světelným zdrojem LED v celkovém počtu 1298 svítidel, včetně související výměny svítidel s konvenčními světelnými zdroji za účelem snížení energetické náročnosti budov a středisek Zadavatele.
Požadavky na svítidla a jejich bližší specifikaci obsahuje tato Zadávací dokumentace, závazný návrh smlouvy (příloha č. 2 Zadávací dokumentace) a dále příloha č. 3 Zadávací dokumentace – Specifikace předmětu plnění – položkový rozpočet.
Zadavatel přitom stanovuje, že maximální hodnota příkonu dodavatelem navržených svítidel nesmí přesáhnout 55,5 kW. Bližší požadavky Zadavatele jsou stanoveny v ZD.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
3 950 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
46605, Jablonec nad Nisou
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/42492/summary
Kontaktní údaje
Mgr. Mária Kopecká, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Telefon: 545423450
E-mail: maria.kopecka@havelpartners.cz
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Silnice LK a.s.
IČO
28746503
DIČ
CZ28746503
Poštovní adresa
Československé armády 4805/24
466 05, Jablonec nad Nisou
Česká republika
Číslo účtu
43-9618960207/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-036216
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/28746503

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace 177.33 KB 12.06.2023 16:36:02
Příloha 2 ZD - Návrh kupní smlouvy 65.69 KB 12.06.2023 16:36:02
Příloha 3 ZD - Technická specifikace a Položkový rozpočet 78.67 KB 12.06.2023 16:36:02
Příloha 4 ZD - Vzorová místnost pro výpočet 2.40 MB 12.06.2023 16:36:02
Příloha 9 ZD - Elektronická komunikace Josephine 42.01 KB 12.06.2023 16:36:02


Oznámení o zrušení zjednodušeného podlimitního řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení 272.14 KB 15.09.2023 10:04:13


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 199.80 KB 22.06.2023 14:26:22
Vysvětlení ZD č. 1 - Legenda svítidel 12.23 KB 22.06.2023 14:26:39
Vysvětlení ZD č. 2 192.06 KB 06.07.2023 22:10:47
Vysvětlení ZD č. 3 195.99 KB 10.07.2023 16:18:07


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data