Materiální a technické zajištění pro analýzu krve stanovením krevního obrazu a pro měření srážlivých parametrů krve
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Materiální a technické zajištění pro analýzu krve stanovením krevního obrazu a pro měření srážlivých parametrů krve
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000019
Evidenční číslo VZ
Z2023-033740
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
31.07.2023 22:26:06
Lhůta pro podání nabídek
29.08.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
1. Pravidelné dílčí dodávky reagencií a specifického spotřebního materiálu potřebného pro analýzu krve stanovením krevního obrazu a pro měření srážlivých parametrů krve včetně zajištění přepravy tohoto spotřebního materiálu do místa určení – Budova A, na Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Podrobná specifikace spotřebního materiálu pro provedení laboratorních vyšetření je uvedena v příloze č.2 těchto ZP – Technická specifikace.
Objemy spotřebního materiálu pro provádění laboratorních vyšetření jsou uvedeny v příloze č.3 těchto ZP – Formulář pro stanovení nabídkové ceny.

2. Bezplatná výpůjčka 2 ks nových nerepasovaného hematologických analyzátorů (hlavní a záložní) a 2 ks automatických nemodulárních koagulometrů včetně instalace, zajištění bezplatného autorizovaného servisu po celou dobu trvání výpůjčky, zapojení do laboratorního informačního systému, uvedení do provozu a bezplatné zaškolení obsluhy.
Druh zadávacího řízení
Otevřené řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Nadlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
19 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/44283/summary
Kontaktní údaje
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
08.11.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
IČO
27283518
DIČ
CZ27283518
Poštovní adresa
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-041190
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 397.95 KB 31.07.2023 22:26:06
Příloha č.1 ZP - Vzor čestného prohlášení 43.50 KB 31.07.2023 22:26:06
Příloha č.2 ZP - Formulář technické specifikace 82.55 KB 31.07.2023 22:26:06
Příloha č.3 ZP - Formulář pro kalkulaci nabídkové ceny 23.27 KB 16.08.2023 23:54:18
Verze 1 23.32 KB 31.07.2023 22:26:06
Příloha č.4 ZP - Smlouva o výpůjčce a rámcová kupní smlouva 40.25 KB 31.07.2023 22:26:06


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č.1 ze dne 16.8.2023 399.83 KB 16.08.2023 23:53:58


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 174.10 KB 09.11.2023 08:13:47


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Rozhodnutí o výběru 271.92 KB 19.10.2023 13:58:52


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. 25099019 Zařazen Česká republika Ne 17 593 257,73 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. 25099019