Laparoskopická věž pro gynekologickou operativu - elektrokoagulace
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Laparoskopická věž pro gynekologickou operativu - elektrokoagulace
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000022
Evidenční číslo VZ
-
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Dodávky
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
29.08.2023 13:25:34
Lhůta pro podání nabídek
11.09.2023 11:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektrokoegulační jednotky pro gynekologickou operativu Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. s parametry podrobně specifikovanými ve Formuláři technické specifikace dodávek, který tvoří přílohu č. 2 těchto ZP.

Předmět zakázky zahrnuje jak zajištění dopravy přístroje s požadovanými technickými parametry do místa určení, tak jeho montáž, instalaci, konfiguraci, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti a zaškolení uživatele či instruktáž obsluhy dle zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění (dále jen „ZZP“) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017
o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (dále jen „MDR“). Předmět zakázky zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty.

Veřejná zakázka je zadávána v rámci projektu s názvem „MODERNIZACE NEMOCNICE S POLIKLINIKOU ČESKÁ LÍPA A.S. - URGENTNÍ PŘÍJEM“, který je podporován z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v rámci výzvy REACT-EU, číslo výzvy 98, registrační číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016325.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
700 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/46140/summary
Kontaktní údaje
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s.
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika

Ing. Lukáš Mlejnek
lukas.mlejnek@nemcl.cz
+420 739500459
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
26.10.2023
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
IČO
27283518
DIČ
CZ27283518
Poštovní adresa
Purkyňova 1849
470 01, Česká Lípa
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2019-041190
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/27283518

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 482.26 KB 29.08.2023 13:25:34
Příloha č 1 ZP-Vzor titulního list nabídky_Elektrokoagulace 24.80 KB 29.08.2023 13:25:34
Příloha č 2 ZP-Technická specifikace_Elektrokoagulace 108.50 KB 29.08.2023 13:25:34
Příloha č 3 ZP-Formulář ceny_Elektrokoagulace 78.00 KB 29.08.2023 13:25:34
Příloha č 4 ZP-Závazný text kupní smlouvy_Elektrokoagulace 296.00 KB 29.08.2023 13:25:34
Příloha č 5 ZP-Vzor ČP k základní způsobilosti 23.96 KB 29.08.2023 13:25:34


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 155.14 KB 06.09.2023 10:56:18


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Kupní smlouva https://smlouvy.gov.cz/smlouva/26360839 11.88 KB 06.11.2023 15:21:02


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Stargen EU s.r.o. 28487150 Zařazen Česká republika Ne 1 577 775,00 bez DPH
1 909 107,75 s DPH
Promedeus s.r.o. 04939948 Odstoupil Česká republika Ne - bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Stargen EU s.r.o. 28487150