Prodloužení vodovodu ul. Kostelecká
Město Kyjov

Informace

Název veřejné zakázky
Prodloužení vodovodu ul. Kostelecká
Identifikátor veřejné zakázky
P23V00000041
Evidenční číslo VZ
27163/2023
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
23.11.2023 13:00:48
Lhůta pro podání nabídek
04.12.2023 10:00:00
Stručný popis předmětu
Jedná se o novou stavbu. Stavba bude využívána pro zásobování budoucích rodinných domů v lokalitě pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě. Přeložka kabelu umístí stávající vedení NN do vhodnější pozice s ohledem na budoucí obytnou výstavbu a předpokládanou polohu dalších sítí technické infrastruktury.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Adresa kontaktního místa
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Bc. Eva Julínková
e.julinkova@mukyjov.cz
+420 518697448
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/49839/summary
Kontaktní údaje
Město Kyjov
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika

Bc. Eva Julínková
e.julinkova@mukyjov.cz
+420 518697448
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
18.01.2024
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Kyjov
IČO
00285030
DIČ
CZ00285030
Poštovní adresa
Masarykovo náměstí 30/1
697 01, Kyjov
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2022-002346
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00285030

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Výzva k podání nabídky - Prodloužení vodovodu ul. Kostelecká 456.10 KB 23.11.2023 13:00:48
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace 4.62 MB 23.11.2023 13:00:48
Příloha č. 2 - Výkaz výměr 107.09 KB 23.11.2023 13:00:48
Příloha č. 3 - Návrh Smlouvy o dílo - Prodloužení vodovodu ul. Kostelecká 143.50 KB 23.11.2023 13:00:48
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení 74.42 KB 23.11.2023 13:00:48
Příloha č. 5 - Požadavky na elektronickou komunikaci 19.89 KB 23.11.2023 13:00:48


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Dodatečná informace č. 1 - Prodloužení vodovodu ul. Kostelecká 377.50 KB 29.11.2023 12:14:32
Příloha č. 1 k dodatečné informaci č. 1 - Čestné prohlášení 74.45 KB 29.11.2023 12:14:50


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo - Prodloužení vodovodu ul. Kostelecká 842.89 KB 22.01.2024 09:52:19


Jiný dokument


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
ROZHODNUTÍ ZADAVATELE - Prodloužení vodovodu ul. Kostelecká 341.97 KB 13.12.2023 07:55:24


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
ARTESIA, spol. s r.o. 45475199 Zařazen Česká republika Ne 996 757,19 bez DPH
- s DPH
SVÍTIL PLUS s.r.o. 25324942 Zařazen Česká republika Ne 1 086 267,00 bez DPH
- s DPH
RYBÁRIK, s.r.o. 25598643 Zařazen Česká republika Ne 978 146,99 bez DPH
- s DPH
Dopravní stavby Jakub Chrenčík 05871042 Zařazen Česká republika Ne 950 000,00 bez DPH
- s DPH
PROMONT Uherské Hradiště s.r.o. 27677443 Zařazen Česká republika Ne 886 378,79 bez DPH
1 072 518,34 s DPH
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. 26285363 Zařazen Česká republika Ne 1 049 699,81 bez DPH
- s DPH
CREATIVE BUILDINGS, s.r.o. 29301793 Zařazen Česká republika Ne 947 933,48 bez DPH
- s DPH
STAVBY SR group s.r.o. 09224289 Zařazen Česká republika Ne 1 390 000,00 bez DPH
- s DPH

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
PROMONT Uherské Hradiště s.r.o. 27677443 886 378,79 bez DPH
1 072 518,34 s DPH
- bez DPH
- s DPH