Rámcová smlouva na zprostředkování zaměstnanců
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Informace

Název veřejné zakázky
Rámcová smlouva na zprostředkování zaměstnanců
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000001
Evidenční číslo VZ
SVZ-20-24-PŘ-Ku
Stav zakázky
Neukončená
Druh veřejné zakázky
Služby
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
03.01.2024 09:09:03
Lhůta pro podání nabídek
16.01.2024 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem plnění veřejné zakázky pod názvem ,,Rámcová smlouva na zprostředkování zaměstnanců“ je uzavření Rámcové smlouvy stanovující podmínky, na jejichž základě budou Dopravním podnikem Ostrava (dále také Klient nebo Objednatel) zadávány jednotlivé dílčí veřejné zakázky ve věci zprostředkování zaměstnání, ve formě vyhledávání vhodných zaměstnanců pro Klienta. Rámcová smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do 31.03.2025 nebo do vyčerpání souhrnného finančního limitu pro všechny rámcové smlouvy uzavřené v rámci předmětného poptávkového řízení, podle toho, která skutečnost nastane dříve. Bližší vymezení předmětu plnění a obchodní podmínky jsou uvedeny v Návrhu Rámcové smlouvy (dále také jen „smlouvy“), který tvoří přílohu č. 2 Zadávací dokumentace (dále také jen „ZD“) a jeho přílohách.
Druh zadávacího řízení
Zakázka malého rozsahu
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
VZ malého rozsahu
Předpokládaná hodnota VZ
3 000 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/51157/summary
Kontaktní údaje
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika

Ing. Hana Kubátková
hana.kubatkova@dpo.cz
+420 597401305
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ano
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
-
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Dopravní podnik Ostrava a.s.
IČO
61974757
DIČ
CZ61974757
Poštovní adresa
Poděbradova 494/2
702 00, Ostrava
Česká republika
Číslo účtu
5708761/0100
ID profilu zadavatele
Z2018-027956
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/61974757

Dokumenty

Zadávací dokumentace nebo soutěžní podmínky soutěže o návrh


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace 745.54 KB 03.01.2024 09:09:03
Příloha č. 1 ZD - Vzor čestného prohlášení dodavatele k základní způsobilosti 21.23 KB 03.01.2024 09:09:03
Příloha č. 2 ZD - Návrh Rámcové smlouvy 45.07 KB 03.01.2024 09:09:03
Příloha č. 3 ZD - Ujednání o zpracování osobních údajů 27.02 KB 03.01.2024 09:09:03
Příloha č. 4 ZD - Seznam významných zakázek 20.76 KB 03.01.2024 09:09:03
Příloha č. 5 ZD - Čestné prohlášení dodavatele 94.49 KB 03.01.2024 09:09:03
Příloha č. 6 ZD - Požadavky na elektronickou komunikaci 23.05 KB 03.01.2024 09:09:03


Vysvětlení zadávací dokumentace nebo vysvětlení soutěžních podmínek


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Vysvětlení ZD č. 1 597.43 KB 11.01.2024 15:12:59


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data