Rekonstrukce ulice Za Potokem v Rychlově
Město Bystřice pod Hostýnem

Informace

Název veřejné zakázky
Rekonstrukce ulice Za Potokem v Rychlově
Identifikátor veřejné zakázky
P24V00000005
Evidenční číslo VZ
2024/1
Stav zakázky
Zadaná
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Datum zveřejnění na profilu zadavatele
29.02.2024 11:28:49
Lhůta pro podání nabídek
21.03.2024 10:00:00
Stručný popis předmětu
Předmětem veřejné zakázky je první etapa rekonstrukce ulice Za Potokem v místní části Bystřice pod Hostýnem Rychlov. Rekonstruován bude úsek, který vede od mostního objektu přes Bystřičku směrem k výletišti. V rámci stavebních prací budou provedeny nové konstrukční vrstvy místní a účelové komunikace, včetně nového asfaltobetonového krytu, dále rekonstrukce chodníku, který je v části trasy přimknutý k místní komunikaci, a rekonstrukce veřejného osvětlení.
Druh zadávacího řízení
Zjednodušené podlimitní řízení
Režim VZ dle předpokládané hodnoty
Podlimitní
Předpokládaná hodnota VZ
8 386 000.00 ,- Kč
Adresa kontaktního místa
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

Mgr. Radka Zátková
zatkova.ra@gmail.com
+420 721565006
Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky
Místo podání nabídky
https://josephine.proebiz.com/cs/tender/53588/summary
Kontaktní údaje
Město Bystřice pod Hostýnem
Masarykovo náměstí 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika

Mgr. Radka Zátková
zatkova.ra@gmail.com
+420 721565006
Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na části
Ne
Jedná se o rámcovou dohodu
Ne
Jedná se o zavedení DNS
Ne
Jedná se o centralizované zadávání
Ne
Seznam pověřených zadavatelů
-
Datum uzavření smlouvy VZ
04.06.2024
Datum zrušení VZ
-

Zadavatel

Název zadavatele
Město Bystřice pod Hostýnem
IČO
00287113
DIČ
CZ00287113
Poštovní adresa
Masarykovo nám. 137
768 61, Bystřice pod Hostýnem
Česká republika
ID profilu zadavatele
Z2018-045095
Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00287113

Dokumenty

Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení (Zadávací dokumentace)


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Zadávací dokumentace a výzva k podání nabídek 790.53 KB 29.02.2024 11:28:49
Příloha č. 1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr (závazný návrh) 324.78 KB 29.02.2024 11:28:49
Příloha č. 2 Seznam poddodavatelů (vzor) 32.00 KB 29.02.2024 11:28:49
Příloha č. 3 Smlouva o dílo (závazný návrh) 150.00 KB 29.02.2024 11:28:49
Příloha č. 4 Projektová dokumentace (závazný podklad) 22.88 MB 29.02.2024 11:28:49
Příloha č. 5 Krycí list nabídky (vzor) 36.50 KB 29.02.2024 11:28:49
Příloha č. 6 Čestné prohlášení o základní způsobilosti (vzor) 40.50 KB 29.02.2024 11:28:49
Příloha č. 7 Čestné prohlášení o profesní způsobilosti (vzor) 44.00 KB 29.02.2024 11:28:49
Příloha č. 8 Čestné prohlášení o technické kvalifikaci (vzor) 62.50 KB 29.02.2024 11:28:49
Příloha č. 9 Údaje o seskupení dodavatelů podávajících nabídku společně (vzor) 39.00 KB 29.02.2024 11:28:49
Příloha č. 10 Požadavky na elektronickou komunikaci 401.99 KB 29.02.2024 11:28:49
Příloha č. 11 Společné územní rozhodnutí a stavební povolení (závazný podklad) 299.27 KB 29.02.2024 11:28:49
Příloha č. 12 Čestné prohlášení k vyloučení střetu zájmů (vzor) 20.95 KB 29.02.2024 11:28:49


Oznámení o výběru dodavatele ve zjednodušeném podlimitním řízení


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Oznámení o výběru dodavatele 537.54 KB 16.05.2024 12:56:01


Písemná zpráva zadavatele


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Písemná zpráva zadavatele 552.96 KB 06.06.2024 10:44:42


Smlouva


Název dokumentu Popis Velikost Datum zveřejnění
Smlouva o dílo 249.73 KB 06.06.2024 10:42:46
Příloha č. 1 Rozpočet 353.05 KB 06.06.2024 10:43:07


Seznam účastníků

Obchodní název IČO Status účastníka Stát Sdružením dodavatelů Cena
Žádná data

Specifikace vybraného dodavatele

Obchodní název IČO Období plnění Celková cena dle smlouvy Skutečně uhrazená cena
Žádná data